Now showing items 1-16 of 16

 • Albert Camus'nün "Yanlışlık" adlı oyunundan uyarlanan "Yanlışlık" adlı filmde Martha rolüne çalışma süreci 

  Authors:Tekçe, Elif
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2009)
  Bu çalışma Albert Camus'nün "Yanlışlık" adlı oyununun son perdesinden hareketle yazılan "Yanlışlık" adlı kısa film senaryosunda, oyunculuk dramaturgisinin nasıl yapıldığını ve bu dramaturginin Martha karakterini nasıl biçimlendirdiğini anlatır. Martha karakteri, Albert Camus'nün felsefi düşüncesinin biçimlenmiş halidir. "Uyumsuz İnsan", "Özgürleşme", "Öldürme" ve "İntihar" temalarının, Martha ve Maria karakterleri arasındaki durumu nasıl ortaya çıkardığı ve bu durum üzerinden karakterleri nasıl ...

 • Bir yönetmenlik uygulaması olarak kesintisiz eylem çizgilerinin oyuncularla birlikte oluşturulması 

  Authors:Özden, Zeynep
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2019)
  Oyuncu, yönetmen, kuramcı Konstantin Stanislavski'nin ortaya attığı "kesintisiz eylem çizgisi" kavramı oyunun üstün görevine karakterlerin izlediği yoldur. Bu tezde yönetmen pozisyonundaki kişinin bu yolu oyuncuların kendi kararlarıyla şekillendirdikleri bir sonuca nasıl ulaşılabileceği üzerine bir araştırma yapılmıştır. Bu amaca ulaşmak adına yönetmenin tiyatronun olmazsa olmaz unsuru olan oyuncu ile kuracağı ilişki merkezinde bir öneri geliştirilmiştir. Konstantin Stanislavski yarattığı oyunculuk ...

 • Feldenkrais metodunun Meisner oyunculuk metodu kapsamında oyuncunun dinleme ve eyleme kapasitesi üzerine etkisi / 

  Authors:Dilekli, Burçak
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2019)
  Bu çalışmada, Feldenkrais Metodunun Meisner Oyunculuk Metodu kapsamında "oyuncunun dinleme ve eyleme kapasitesi" üzerindeki etkisi araştırılmıştır. İki metot arasındaki bağıntı tartışılmış ve Meisner Metodu egzersizleri sırasında Feldenkrais Metodu'nun oyuncuyu nasıl destekleyebileceğinin olasılıkları analiz edilmiştir. Moshe Feldenkrais'ın Hareket Yoluyla Farkındalık derslerine katılan ve katılmayan oyuncuların Meisner Oyunculuk Metodu egzersizleri sırasındaki performansları, oyuncuların dinleme ...

 • Fiziksel Aksiyon Dizgesi: Organik oyunculuk ve tekrarlanabilirlik 

  Authors:Hassanisoughi, Şebnem
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2012)
  Bu tez var olan yaklasimlardan hareketle oyunculukta fiziksel aksiyon dizgesiolusturulduktan sonra aksiyonlarin her tekrarlanisinda organik ve adeta ilk kez eyleniyorolmasinin nasil mumkun oldugunu simulasyon kurami ile iliskilendirerek incelemeyi amaclamaktadir.

 • Jean Genet'in "Hizmetçiler" oyunundaki Claire rolüne çalışma süreci 

  Authors:Bozacı, Sezin
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2009)
  Bu çalışmada; Film ve Drama Yüksek Lisans Programı'nda oyunculuk eğitimi gören Sezin Bozacı'nın "Hizmetçiler" adlı oyununa hazırlanış süreci ele alınmıştır. Hanımefendi karakterinin oyuna girdiği bölüm çalışma kapsamında değildir, varlığı sadece imgesel anlamda değerlendirilmiştir. Çalışma, performansa hazırlık süreci kapsamında yapılan metin ve karakter analizleriyle, uygulama esnasında yaşanan deneyimlerin aktarılmasını hedeflemektedir.

 • Jean Genet'nin "hizmetçiler" oyunundaki solange rolüne çalışma süreci 

  Authors:Öge, Sanem
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2009)
  Bu çalışmada; Film ve Drama Yüksek Lisans Programı'nda oyunculuk eğitimi gören Sanem Öge'nin "Hizmetçiler" adlı oyununa hazırlanış süreci ele alınmıştır. Hanımefendi karakterinin oyuna girdiği bölüm çalışma kapsamında değildir, varlığı sadece imgesel anlamda değerlendirilmiştir. Çalışma, performansa hazırlık süreci kapsamında yapılan metin ve karakter analizleriyle, uygulama esnasında yaşanan deneyimlerin aktarılmasını hedeflemektedir.

 • NLP tekniğinin oyunculuk üstündeki etkisi 

  Authors:Pekar, Merve
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2015)
  Yaptığım bu çalışmada, Zihin Dili Programlama (Neuro Linguistic Programming-NLP) uygulamalarının, oyuncuların performansı üzerinde ne gibi etkilerinin olduğunu ortaya koymayı amaçladım. Farklı oyuncular yedi dram, yedi komedi olmak üzere toplam 14 tiradı ilk önce doğrudan oynadılar, daha sonra NLP tekniğine uygun olarak dram için başlarından geçen en hüzünlü olayları, komedi için ise hayatlarının en mutlu anlarını yazıp, sesli olarak okudular. Daha sonra aynı oyuncular aynı tiratları yeniden ...

 • Oyuncu için itki: İtkileri dinleme egzersizi 

  Authors:Yanık, Ezgi
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2019)
  Bu araştırmada itki kavramı detaylı olarak incelenmekte ve kavramın oyunculukla ilişkisine bakılmaktadır. Araştırmada diğer ekoller için itki kavramının ifadesine ve tiyatro çalışmalarındaki kullanımına bakılmakta ve Çetin Sarıkartal’ın geliştirdiği itkileri dinleme egzersizine odaklanılmaktadır. İtkileri dinleme egzersizinin metinle kurduğu ilişkiye katkısı kavramın teorik ve pratik karşılığı üzerinden tartışılmaktadır. Bununla birlikte itkileri dinleme egzersizinin uygulama sonuçları oyuncu ...

 • Oyunculuk İlke/Kuralları ve Bir Kurum Tiyatrosu Olarak İ.B.B.Şehir Tiyatrolarında Kurum Kültürü 

  Authors:Özdikici Duyal, Ece
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2015)
  Bu tez, Dünya ve Türkiye Tiyatrosunun üç büyük adamı Konstantin S. Stanislavski, Jerzy Grotowski ve Muhsin Ertuğrul'un ilke ve yöntemleri doğrultusunda Türkiyede kurum tiyatrosu olan İ.B.B.Şehir Tiyatroları kapsamında, kurum kültürünün oyuncuların oyunculuk sanatını özgürce yapmalarını ve gelişimlerini olasılıkla engelleyen unsurları, oyuncuların kendi düşüncelerine dayanarak belgeleyip, buna nasıl bir çözüm geliştirilebileceğini incelemeyi amaçlamaktadır.

 • Oyunculukta engellerin oluşumu: karakter ve ben ilişkisi sorunu 

  Authors:Keskin, Özge
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2013)
  Bu tez oyunculukta karakter yaratiminin onunde engel olusturan unsurlarin incelemesini yapmayi hedeflemektedir. Blokaj olarak tanimlanan bu engeller oyuncunun karakter yaratim surecinde ‘benligiyle’ karaktere mudahalesinden olusur ve psikolojik ve zihinsel fiziksel ve toplumsal iliski kaynakli blokajlar olarak cesitlilik gosterir.

 • Rol kişisinin gündelik eylemlerini çalışmanın Stanislavski Sistemine katkısı: Uta Hagen'ın maksat egzersizi 

  Authors:Hanağası, Güneş
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2019)
  Bu tez, oyuncunun verili koşullar altında bir rol kişisinin sıradan eylemlerini deneyimlemesinin, rol kişisinin temsil edilen oyunda var olan eylemlerini oynamasına nasıl katkı sağladığını Uta Hagen’ın Maksat Egzersizleri’ni kullanarak incelemeyi amaçlamaktadır. Uta Hagen, The Group Theatre kurucularından olan Harold Clurman aracılığıyla Stanislavski Sistemi ile tanışmış ve sonrasında Sistem ile ilişkili ancak bu sisteme bütünüyle bağlı olmayan kendi yöntemi Maksat Egzersizleri’ni oluşturmuştur. ...

 • Samuel Beckett`in Mutlu Günler adlı oyunundaki Winnie rolüne çalışma süreci 

  Authors:Doğan, Burcu
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2010)
  Bu tezde, Film ve Drama Yüksek Lisans Programı'nda oyunculuk eğitimi gören Burcu Doğan tarafından Samuel Beckett'in "Mutlu Günler" adlı oyunu ele alınmıştır. Bu çalışma; oyunun performansa hazırlık ve gösterim sürecinin, metin bağlamında incelenmesi, uygulama sırasındaki deneyimin aktarılması üzerine kuruludur. Performansa dayalı bu tez, süreç analizi bağlamında değerlendirilmiştir.

 • Tennessee Williams'in Söylenmemiş Bir Şey adlı oyununda `Cornelia' karakterinin üç farklı yorum bağlamında çalışma süreci 

  Authors:Çabuk, Hülya
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2009)
  Bu çalışmada; Tennessee Williams'ın Söylenmemiş Bir Şey adlı oyununun performansa hazırlık ve gösterim süreci metin bağlamında ele alınmıştır. Metnin üç faklı yorumunun sahneye aktarılması sürecinde yaşanan deneyimin analizi ana izlek olarak belirlenmiştir. Oyunun seçiminden son gösterimine kadar olan çalışma sürecinin yaşanan deneyim bağlamında yorumlanması olarak nitelenebilecek çalışma performansa dayalıdır.

 • Tennessee Williams'ın Söylenmemiş Bir Şey oyununun dramaturji dosyası ve reji defteri 

  Authors:Alpteki, Nihat
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2009)
  Bu çalışmada, Tennessee Williams'ın Söylenmemiş Bir Şey (SOMETHİNG UNSPOKEN) adlı oyununu yönetirken öncelikle metnin dramaturji'sinin nasıl yapıldığı ve dramaturji dosyasının nasıl hazırlandığı; kararlaştırılan dramaturji'de oyuncuların karakterleri nasıl yorumlayacağı ve oyun metninde yer alan bazı kavramların sahneleme metnini nasıl etkilediği, sahneleme metninin reji defteri olarak nasıl sonuçlandığı yer almaktadır. Ayrıca tutulan prova günlüğü ile yaşanan süreç kaydedildi.

 • Tennnessee Williams'ın "Dikkat çökme tehlikesi" adlı oyunundaki "Willie" rolüne çalışma süreci 

  Authors:Yorulmaz, Dilek
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2010)
  Film ve Drama (Oyunculuk Yüksek) Lisans Programı'nda eğitim gören Dilek Yorulmaz tarafından Tennessee Williams'ın "Dikkat Çökme Tehlikesi" adlı oyunu ele alınmıştır. Bu çalışmada pratikten yola çıkarak teoriye varma şeklinde bir süreç takip edilmiştir. Seçilen oyunun metin değerlendirmesi, oyunun çözümlenmesi, karakter incelemeleri, bu süreç içerisinde yaşananlar, yapılan dramaturji çalışmaları, çalışma sırasında karşılaşılan sorunlar, çalışmanın başından sonuna ayrıntılı bir şekilde sunulmaya ...

 • Yabanci bir dilde oyunculuk yapmak 

  Authors:Ulutas Sultan
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2018)
  Bu tez calismasinin amaci yabanci bir dilde oyunculuk yapmanin oyuncunun bedeni ve imgelemi uzerindeki etkilerini incelemektir. Louis Jouvet ve Valere Novarina’nin oyuncunun ikili dogasindan yola cikarak ortaya koyduklari yaklasimlari takip ederek oyuncunun bedeninin transformasyonu sirasinda ortaya cikabilecegini varsaydigimiz yabancilasma hissi bu calismanin cikis noktasidir. Bu noktadan hareketle oyuncunun “gercekten yabanci” oldugu meslegini baska bir dilde ve ulkede icra ettigi bir durumda ...