Now showing items 1-2 of 2

 • Iran's policy on Syria in the post-revolution era within the context of defensive realism 

  Authors:Özyer, Berkan
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2019)
  Since 1979, Iran and Syria have succeeded to maintain a very long-lasting alliance despite many changes in the regional and international order. For many, it was common religion and shared belief systems which provided a safe infrastructure to sustain this alliance. But instead this study argues that it was not assumingly-common belief system, but calculations of national interest and understanding of survival what helped this alliance to last until today. This study questions the basics and ...

 • Türk Hukuku'nda Joint Venture düzenlemeleri 

  Authors:Tile, Latif
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2013)
  Günümüzde çok uluslu şirketler, başka bir ülkede gösterecekleri ticari faaliyetleri tek başlarına yürütmek yerine, başka bir teşebbüsle ortak olarak yapmak yolunu seçmektedirler. Bu amaçla seçilen işbirliği modellerinin başında da joint venture gelmektedir. Uluslararası ticarette şirketlerin ürettikleri mal ve hizmetleri diğer ülkelerdeki tüketicilerin kullanımına sunmaları genellikle joint venture sözleşmeleri vasıtasıyla mümkün olmaktadır. Zira joint venture ile risk paylaşılmakta, pazara giriş ...