Now showing items 1-2 of 2

 • Gümrük birliği sonrası Türkiye-AB ilişkileri ve Almanya'nın önemi, ekonomi-politik bir analiz, 1996-2005 

  Authors:Okur, İbrahim
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2013)
  Hazırlanan bu çalışma, Gümrük Birliği sonrası Türkiye’nin Avrupa Birliği serüvenini, müzakerelerin başlamasına kadar ayrıntılı bir şekilde anlatmıştır. Bu tez giriş ve sonuç bölümleri haricinde üç ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde Gümrük Birliği Anlaşması’nın yürürlüğe konması, bu kapsamda yapılanlar ve sonuçlarıyla birlikte Helsinki Zirvesi’ne kadar olanlar anlatılmıştır. İkinci bölümde, Helsinki Zirvesi’nde üye adaylığı statüsünün kazanılmasından sonra, 2002 Kopenhag Zirvesi’ne kadar ...

 • Küreselleşmenin ışığında istihdam ve işsizlikte yeni eğilimler , beyin göçünde Kanada ve Almanya örneği 

  Authors:Nuroğlu, Şuayb
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2003)
  Teknik gelişmeler, özellikle bilgi ve iletişim teknolojilerindeki yayılma ve bu gelişmelerin istihdam üzerine etkileri, küreselleşme sürecinde istihdam sorunun tartışılmasına yeni boyutlar getirmiştir. Bu alandaki teknolojik gelişmelerin etkileri, çeşitli boyutlarda karşımıza çıkmaktadır. İlk olarak, en basit anlamda, eski tarihlerden bu yana gelen bir korku söz konusudur. Buna göre, yeni teknolojiler hızla iş fırsatlarını ortadan kaldırmakta ve "çalışmanın sonu"nu getirmektedir. Özellikle, yeni ...