Now showing items 1-3 of 3

 • Turkey's rapprochements with Greece and Armenia: Understanding path breaking steps 

  Authors:Öztürk-Tuncel, Duygu; Çelikpala, Mitat
  Publisher and Date:(Routledge Journals, 2019)
  This comparative analysis considers the Turkish-Greek rapprochement and the Turkish-Armenian rapprochement processes with a three-dimensional approach. Although the deep-rooted conflicts between neither Greece and Turkey nor Armenia and Turkey were resolved via these processes, the bilateral relationships between the countries have significantly differed. This paper argues that two key main reasons lie behind this difference: the nature of the initiatives taken during the two processes and the ...

 • Türkiye'nin günay Kafkasya politikasında Ermenistan 

  Authors:Yılmaz, Seda
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2012)
  Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra Güney Kafkasya bölgesindeki üç yeni devletin bağımsızlığını herhangi bir ayırım gözetmeksizin 1991 yılında tanıyan Türkiye özellikle, ortak dil, kültür ve tarihi paylaştığı Azerbaycan'la yakın bir ortaklık ilişkisi geliştirmiştir. Kafkasya politikasının temelini bölgenin sahip olduğu enerji kaynakları oluşturmuştur. Bu kapsamda Azerbaycan önem arz ederken Gürcistan ise bu kaynakların Türkiye'ye aktarımında önemli bir ülkedir. Türkiye'nin Güney Kafkasya'da ...

 • Türkiye'nin yeni dış politika anlayışı ekseninde Türkiye-Ermenistan yakınlaşması 

  Authors:Bozkurt, Mahmut Yılmaz
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2013)
  Ermenistan, özellikle Ağustos 2008 Rusya-Gürcistan Savaşı sonrası Türkiye'nin "yeni" dış politikasında belirgin bir yer edinmeye başlamıştır. Söz konusu ülke ile sınırları kapalı durumda olan Türkiye, bağımsızlıktan bu yana aradan geçen yaklaşık 20 yıllık bir süre zarfında Ermenistan ile diplomatik ilişki geliştirememiştir. Bu çalışma, modern Türk ve Ermeni ilişkilerinin değerlendirilmesini amaçlamaktadır. Bu tarihsel anlatımda 2009 yılında taraflarca imzalanan protokoller sürecine odaklanılmış, ...