Now showing items 1-2 of 2

  • "Füsun'la Aşk" adlı kısa film çalışmasının yaratım süreci 

    Authors:Kolcu, Burak
    Publisher and Date:(Kadir Has University, 2010)
    Bu çaalışmada; Film ve Drama Yuüksek Lisans Programı'nda yönetmenlik eğitimi gören Burak Kolcu'nun "Füsun'a Aşk" adlı filmi çekme süreci ele alınmıştır. Bu çalışma esnasında, Emrah Ablak'ın aynı isimle, karikatür yoluyla anlattığı hikayenin adaptasyon süreci, film yoluyla görselleştirilmesi, film olanaklarının hikayenin anlatımına yaptığı etki çalışılmıştır.

  • Reklamlarda Karikatür Kullanımı: Piyale Örneği 

    Bir mizah sanatı olan karikatürün, eğlendirmenin yanı sıra düşündürmek, öğretmek ve ikna etmek gibi özellikleri karikatürü reklamcılar için cazip hale getirmiştir. Anlatmak istediğini sade bir dille çarpıcı bir biçimde anlatan karikatür, sıralanan tüm bu özellikleriyle tüketicide davranış değiştirmekte önemli bir araç olabilmektedir. Karikatürlü reklamların hedefleri arasında olan ürün satmanın dışında bilinirlik arttırmak da vardır. Karikatürlü reklamlar da tüm reklamlar gibi bunu kimi zaman ...