Now showing items 1-2 of 2

  • Cultural differences in performance on Eriksen's flanker task 

    Eriksen's zoom model of attention implies a trade-off between the breadth and resolution of representations of information. Following this perspective, we used Eriksen's flanker task to investigate culture's influence on attentional allocation and attentional resolution. In Experiment1, the spatial distance of the flankers was varied to test whether people from Eastern cultures (here, Turks) experienced more interference than people from Western cultures (here, Americans) when flankers were further ...

  • PAZARLAMA BİLİMİNDE DUYGU VE DUYGU DURUMU KAVRAMLARI İÇİN BAZ ALINMIŞ TEORİLER 

    Authors:Tosun, Petek
    Publisher and Date:(Cahit Aydemir, 2019)
    Günlük hayatın ve insan benliğinin ayrılmaz birer parçası olan duygular, pazarlama bilimi içerisinde çeşitli bağlamlarda çalışılmıştır. Bu makalenin amacı, duygu ve duygu durumu kavramlarının pazarlama bilimi içerisinde çalışıldığı genel bağlamlar olan bilişsel süreçler, satın alma davranışı, ürün ve hizmet değerlendirmesi ile marka-tüketici ilişkisi kapsamındaki çalışmaları kavramsal şekilde incelemek ve pazarlama biliminde duygulara ilişkin çalışmalarda temel alınmış teorileri ve modelleri ...