Now showing items 1-4 of 4

 • Ernest Mamboury ve İstanbul kent kimliğine katkıları 

  Authors:Edremit, Zehra Zeynep
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2019)
  Tarihi süreç incelendiğinde İstanbul her zaman yabancı gezginler tarafından merak edilen, görülmek istenen bir kent olarak karşımıza çıkmıştır. Seyyahların İstanbul'a olan ilgileri kimi zaman mimari bir meraka, teknik bir geziye dayanırken kimi zaman da Avrupalı'ya göre mistik sırlarla dolu Osmanlı sarayı, sultanın yaşamı veya bizzat şehir halkının gündelik hayatına dair sosyo-kültürel çıkarımlar üzerinde yoğunlaşmıştır. İsviçreli Ernest Mamboury de benzer gerekçelerle 1909 ...

 • Kuzguncuk'taki mimari mirasa ilişkin koruma kararlarının irdelenmesi 

  Authors:Yalçın Akman, Sıdıka
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2015)
  Ülkemizde Kultur ve Tabiat Varliklarinin korunmasina yonelik ilk duzenleme olan 1906 tarihli Asar-i Atika Nizamnamesinden 1951 tarihli bir yasayla eski eserlere iliskin sorunlari cozmek amaciyla kurulan Gayrimenkul Eski Eserler ve Anitlar Yuksek Kurulunun aldigi kararlar ve 1973 Yilinda Cumhuriyetin Tarihinin ilk koruma mevzuati olma ozelligini tasiyan Eski Eserler Yasasi ile 1983 yilinda cikarilan 2863 sayili Kultur ve Tabiat Varliklarini Koruma Kanunlari kapsaminda Kuzguncuk Mahallesinde yer ...

 • Van Hüsrev Paşa Camisi'ndeki taş, çini ve kalem işi süslemelerin bozulma nedenleri 

  Authors:Belli, Vedat Evren
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2009)
  Hüsrev Paşa Külliyesi, Eski Van Şehri'nin Orta Kapı Mahallesi'nde bulunmaktadır. Külliye, Orta Kapı'nın 110 m. kuzeyinde ve "Paşa Sarayı'nın sağ tarafında yer almaktadır. Hüsrev Paşa Külliyesi, Kanuni Sultan Süleyman'ın vezirlerinden Van Beylerbeyi Köse Hüsrev Mehmed Paşa tarafından 1567-1568 yılları arasında yaptırılmıştır. Külliye cami, türbe, medrese, sıbyan mektebi, muallim ve misafirhaneden oluşmaktadır.Külliye, 1915 Osmanlı-Rus savaşından sonra büyük ölçüde tahrip olmuş ve yağmalanmıştır. ...

 • Xıx. yüzyıl Osmanlı batı etkisinde resim sanatı eserlerinin korumanın tarihi belge değeri açısından incelenmesi 

  Authors:Çakaloz, Satberk Banu
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2018)
  XIX. yy'da Tanzimat'ın ilanıyla temel paradigması belirginleşmeye başlayan Osmanlı modernleşmesi en verimli sonuçlarını eğitim alanında gerçekleştirilen yatırımlar üzerinden almıştır. Osmanlı'da Tanzimat'la birlikte ivmelenen eğitim reformlarının tali bir sonucu Batı etkisinde resim sanatı öğrenim ve ilgisinin çoğulcu bir yapıya kavuşması olmuştur. Bu çalışmada Osmanlı'da XIX. yy eğitim reformlarının bir uzantısı olarak gelişen yağlıboya resim sanatının 1880-1915 yılları arasında şekillenmiş ...