Now showing items 1-2 of 2

 • Kriz iletişiminde çok sesli yaklaşım : Metro Turizm krizi’nin retoriksel arena kuramı bağlamında incelenmesi 

  Authors:Der, Gizem
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2017)
  İşletmelerin beklemedikleri anlarda ortaya çıkan, zamanında ve doğru stratejilerle müdahale edilmediği takdirde kurum üzerinde ciddi hasarlara yol açabilen kurumsal krizler hakkında literatürdeki çalışmaların çoğunluğunda krizlerin çok sesli yapısının göz ardı edildiği görülmektedir. Araştırma, krizlerin bünyesinde birçok aktörü barındıran çok sesli ve karmaşık bir iletişim süreci olduğunu gösterme amacını taşımaktadır. Bu bağlamda yapılan çalışmada, Metro Turizm otobüsünde 25 Mayıs 2016 tarihinde ...

 • Watsons krizinde aktarılan mesajların imaj restorasyon teorisi bağlamında incelenmesi 

  Authors:Kasidecioğlu, Müjgan Yasemin
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2018)
  Kurumların yaşadıkları krizler çeşitli sebeplere dayanabilmekte ve ortaya çıkışları ani olabilmektedir. Krizlerin aniden ortaya çıkabilme durumu işletmeleri daha hızlı hareket etmeye ve bazı stratejiler üretmeye zorlamaktadır. Bu noktada ise kriz yönetimi ile kriz iletişimi kavramları devreye girmektedir. İyi yönetilemeyen krizlerin şirketlerin yapısını ve varoluşunu tehdit ettiği, etkili bir iletişim sağlamayan kurumların ise itibarlarının zedelenme riskinin bulunduğu görülmektedir. Yapılan ...