Now showing items 1-1 of 1

  • Konutların Günlük Elektrik Güç Tüketimi Tahmini İçin Uygun Model Seçimi 

    Authors:Çayır, Aykut; Daǧ, Hasan
    Publisher and Date:(Fırat Üniv. Fen Bilimleri Enst., 2018)
    Zamana bağlı değişim gösteren olayların modellenmesi zorlu bir veri analizi problemidir. Bu olaylardan biri olan elektrik güç tüketiminde ise veriden mevsimsel etki ve tatil günleri gibi örüntülerin öğrenilerek bir tüketim tahmin modelinin geliştirilebilmesi için klasik makine öğrenmesi ve derin öğrenme yöntemlerinden yararlanılmaktadır. Bu çalışmada, İngiltere’nin Londra şehrindeki belirli bir bölgede 30 farklı eve ait yaklaşık 3 yıllık elektrik güç tüketimi veri kümesi kullanılarak uygun bir ...