Now showing items 1-1 of 1

  • Türkiye Suriye ilişkilerinde su ve terör sorunu 

    Authors:Oğuzay, Sabri Cumhur
    Publisher and Date:(Kadir Has University, 2009)
    Siyasi istikrarsızlık açısından dünyanın en sorunlu bölgesi diyebileceğimiz Ortadoğu`nun stratejik olarak en önemli ülkelerinden ikisi olan Türkiye ve Suriye; jeopolitik ve jeostratejik konumları itibarıyla da sadece Ortadoğu`nun değil, dünyanın en önemli bölgesinde yer almaktadırlar. Her ikisi için de en uzun kara sınırını oluşturan bu iki komşu ülkenin ilişkileri de içinde bulundukları coğrafyanın önem ve hassasiyetinden önemli derecede etkilenmistir. Bu çalismada, iki ülke ilişkilerine genel ...