Now showing items 1-2 of 2

 • Eğlence ve boş zaman bağlamında gazete tüketim motivasyonları 

  Authors:Turhan, Habib
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2014)
  Günümüzde halen yaygın ve etkili kitle iletişim araçları arasında yer alan gazeteler, her zaman diğer kitle iletişim araçlarından farklı bir konumda değerlendirilmiştir. Modern toplum yapısı içinde gazeteler, birey ve toplum için birçok işlevi yerine getirmektedir. Bu konuda yapılan farklı araştırmalara ve farklı sonuçlara rastlansa da söz konusu bu işlevlerin genel olarak enformasyon, eğitim ve eğlence başlıkları altında toplandığı görülür. 19. yüzyılın ortalarından itibaren yaşanan teknolojik ...

 • Social media impact on television in yemen: the case of belqees tv 

  Authors:Al-Ragawi, Mohammed Hamood Ali
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2018)
  Television industry experienced many changes in the digital era and social media is considered as the latest contributor to those changes as it becomes an important part of any TV station. This research is studying the impact of social media on television in Yemen with further focus on Belqees TV. The research includes reflections on the media convergence and its types of technological, structural, economic convergence and convergent audience. The study is using a mixed research method of quantitative ...