Now showing items 1-3 of 3

 • Analyzing and measuring emotions on customer coproduction process through empirical researh on ikea customers in Turkey 

  Authors:Karatas, Isil
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2012)
  Today's consumers are prioritizing their expenditure and they think about what.sreally worth it. At this point .Do it Yourself.(DiY) appears as a valuable alternative. For most of the people the underlying drivingforce is financial concerns which are alsothe starting point of self assembly industrial products. On the otherhand acceptable amount of consumers prefer actually making something themselves.This is an important element which makes DiY appealing. So DiY is not just a process. -- Abtract'tan.

 • PAZARLAMA BİLİMİNDE DUYGU VE DUYGU DURUMU KAVRAMLARI İÇİN BAZ ALINMIŞ TEORİLER 

  Authors:Tosun, Petek
  Publisher and Date:(Cahit Aydemir, 2019)
  Günlük hayatın ve insan benliğinin ayrılmaz birer parçası olan duygular, pazarlama bilimi içerisinde çeşitli bağlamlarda çalışılmıştır. Bu makalenin amacı, duygu ve duygu durumu kavramlarının pazarlama bilimi içerisinde çalışıldığı genel bağlamlar olan bilişsel süreçler, satın alma davranışı, ürün ve hizmet değerlendirmesi ile marka-tüketici ilişkisi kapsamındaki çalışmaları kavramsal şekilde incelemek ve pazarlama biliminde duygulara ilişkin çalışmalarda temel alınmış teorileri ve modelleri ...

 • Stanislavski sistemine göre psikoteknikte eylemi somatik işaretleyici hipoteziyle ele almak 

  Authors:Yusufoğlu, Cemil Can
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2017)
  Bu çalışma, Konstantin Stanislavski’nin psikotekniğinde verili koşulların hayal edilişinden eylemin ortaya çıkışına uzanan süreci, Antonio Damasio’nun Somatik İşaretleyici Hipotezi rehberliğinde incelemeyi amaçlamaktadır. Tez, 1900’lerden günümüze etkisi sürmekte olan Stanislavski Sistemi’ni teorik temel olarak ele alır. Araştırma, belirli bir sinir bilimsel bakış açısıyla psikotekniğin incelemesini kapsamaktadır. Bunun için Stanislavski ve Damasio’nun yapıtları temel alınmıştır. Araştırma süresince, ...