Now showing items 1-2 of 2

  • Inflation Targeting Framework: Leading Indicator Variables of Inflation in Turkey 

    Türkiye’de esnek döviz kuru uygulamasına geçilmesinin ardından, para politikasının ne şekilde uygulanacağı sorusu önemini korumaktadır. Yeni bir para politikası uygulaması olarak enflasyon hedeflemesine geçilmesi diğer bir ifade ile nominal çapa olarak belirlenen enflasyon hedefinin kullanılması, uygulamada güvenirlik derecesi yüksek enflasyon tahmin modellerinin oluşturulmasını gerektirmektedir. Bu çalışma, Türkiye’deki enflasyon olgusuna ilişkin gösterge değişkenlerin saptanmasına yöneliktir. ...

  • The reaction of the consumer prices to exchange rate movements: A case Turkey 

    Authors:Çiçek, Kardelen
    Publisher and Date:(Kadir Has University, 2019)
    The purpose of this study is to identify and analyze exchange rate pass through coefficients for the last 13 years of the Turkish economy. For this purpose, I use latest data of inflation levels and exchange rate for the period of January 2006 and March 2019. Unlike other studies focusing on implicit inflation targeting period and pre-inflation targeting periods, focusing on explicit inflation targeting regime in Turkey give real insight about how exchange rate affects inflation under the price ...