Now showing items 1-2 of 2

 • Kentsel dönüşümün özel hukuk alanında getirdiği sorunlar 

  Authors:Beyazkılıç, Yeşim
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2016)
  1950'li yıllardan sonra kırdan kente hızlı bir şekilde göç yaşanmasının sonucunda plansız bir kentleşme meydana gelmiştir. Zira alt yapısı oluşturulmadan, herhangi bir riske karşı koruması ve imar planları olmaksızın kırdan kente göç eden insanların barınma ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına rastgele ve gelişigüzel oluşturulan ve günümüzde "gecekondu" diye adlandırılan yapılar günümüzün en büyük sorunu haline gelmiştir. Çarpık kentleşmenin doğurduğu bu sorunlar, sadece barınma ile sınırlı kalmamış; ...

 • Türkiye'de kamulaştırmasız el atma kavramı ve davaları 

  Authors:Eren, Ayşegül
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2014)
  Mülkiyet hakkının yasalarda belirlenen sınırlama ölçülerine uyulmadan sınırlanması, diğer bir değişle mülkiyet hakkına hukuksal koşulları olmadığı halde el atılması doktrin ve yargı kararlarında "kamulaştırmasız el atma" veya "fiili kamulaştırma" şeklinde ifadesini bulmuştur. İlaveten idarelerin özel mülkiyette bulunan taşınmazları kamulaştırmasız el atma şeklindeki fiilleri hukuka aykırıdır. İdarelerin söz konusu eylemleri tüm dünya hukuk devletleri tarafından da desteklenmemektedir. Diğer taraftan ...