Now showing items 1-1 of 1

  • Tiyatroda Fars tekniği ve bir model oyun: 'Çifte Nikah' 

    Authors:Akyüz, Burak
    Publisher and Date:(Kadir Has University, 2010)
    Bu tez çalışmasında tiyatrodaki komedi türünün alt başlıklarından biri olan Fars tekniği incelenmiştir ve bu inceleme ışığında Çifte Nikâh adlı bir fars oyunu yazılmıştır. Fars türü ve tekniği kronolojik bir süreçle anlatılmıştır. Tarihsel süreçle birlikte, türün teknik gelişmeleri de açımlanmıştır. Tez oyununda biçim ve içerik olarak kullanılacak bilgilerin açıklanması amaçlanmıştır. Böylelikle kuramsal kısım, tez oyununu besleyici nitelik kazanmıştır.