Now showing items 1-8 of 8

 • Elif Şafak denemelerinde feminizmin izleri / The traces of feminism in essays of Elif Şafak 

  Authors:Uzun, Arzum
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2019)
  Bu çalışmamızda, Elif Şafak’ın gazete ve dergilerde yayınlanan deneme yazılarını derlediği dört deneme kitabı, sabit karşılaştırmalı analiz ve söylem analizi yöntemleriyle incelenerek, bu kitaplarda yer alan yazılardaki kadın-erkek, kadın-kadın ikili karşıtlıkları, yazarın kadına özgün bakış açısı ve bu bakış açısında yazarın feminist söylemleriyle çelişen ifadeler olup olmadığı, yazarın egemen ataerkil söylemin yeniden üretilmesine katkıda bulunup bulunmadığı tespit edilmeye çalışılmıştır. Sabit ...

 • Feminist Kuramların Çağdaş Sanat Pratiğinde İfade Bulması 

  Çağdaş feminist sanatçılar, 1960’lardan itibaren kadını “izlenen nesne” algısından kurtarmak ve kadının toplum içinde özne olarak varlığını göstermek amacıyla eserler üretmekte ve performanslar gerçekleştirmektedirler. Bu eserlerin ve performansların Freud ve Lacan’ın fallus merkezci psikanalist yaklaşımları ve Butler, Kristeva, Irigaray gibi feminist kuramcıların metinleri ile bağlantı kurularak yorumlandığı makale dört bölüme ayrılmıştır. Nesnellik Meselesi bölümünde, Butler ve Kristeva’nın ...

 • Feminists' dilemma-with or without the state? Violence against women and women's shelters in Turkey 

  Authors:Toktaş, Şule; Diner, Çağla
  Publisher and Date:(Ewha Womans Univ Press, 2011)
  This article aims to describe the achievements of the women's movement in the struggle against domestic violence in Turkey and the points of contention between the state and feminists regarding this issue. Our goal in analyzing the Turkish case of violence against women is to reflect on how women's organizations work with the state; what they demand from it; and how they respond to the complex situations and dilemmas of state funded women's shelters. The article is based on field research; we used ...

 • Kadın tiyatrosuna imkan olarak Clown 

  Authors:Arol, Neslihan Zeynep
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2013)
  Bu calismada eril bakis tarafindan olusturulan ve izleyicinin algisina kodlanmis kadin imgelerinin degisim ve donusum ihtimallerinin arastirilmasi amaclanmistir. Kadinin sahnedeki temsiline dair ilk durak olan Antik Yunan'dan guncel kadin clown’lara uzanan inceleme kadinin tiyatro ve clown gelenegindeki yeri ve feminist hareketin tiyatroya etkisiyle kadinin sahnedeki gelisimi uzerine tarihsel bir cerceve sunmaktadir. Buradan hareketle kadinin kendi temsili icin clown yonteminin olanaklari ortaya ...

 • Rape comparative study on feminist perspectives privileged feminists black feminists and Turkish feminists 

  Authors:Emanet, Zühre
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2006)
  Is it possible to assume that “rape” has one specific determination? Is it possible to find different definitions of rape around the world? If women are most frequently victims of rape, is it about being women? Is there a relationship between gender asymmetry and rape in society? Can culture, ethnicity, race, class or gender make a difference while determining the crime? Is it only a crime? Can the perception of such a crime make difference depending on where you stand? How do women perceive ...

 • Sonsuz Uzay : Invisible woman in the man's world 

  Authors:Eletreby, Sahar
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2017)
  Bu tezde başlangıç noktam, feminist film teorisyenlerinin kadının sinemada nasıl temsil edildiği ve kadın hakları gerçekliğinin filmlere nasıl yansıtıldığıyla ilgili çalışmaları oldu. Buradan hareketle tezimde, geçmiş yüzyıllardan günümüze sinemada kadın gerçekliğinin nasıl temsil edildiğini tartıştım. Hollywood sinemasının Western türünden ve Orta Doğu Sinemasının Mısır filmlerinden örnekler vererek, sinemanın bu konuda ne denli haklı olduğunu ve sosyal olarak filmler ve gerçeklik arasında nasıl ...

 • Woman, home, and the question of ıdentity: A critical review of feminist literature 

  Much ink has been spilled over the association of women with the material and imaginary geographies of the home. In this paper, I will discuss this association with reference to the feminist literature on the home, which, in the second half of the last century, produced a fascinating critique of the home as part of a larger debate on the connection between space and place and the construction of gender relations and ideologies. I will focus particularly on how the problem of the home in ...

 • A womanist approach to Spielberg’s the color purple 

  Authors:Franko, Cansu
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2016)
  The present study focuses on the adapted 1985 film The Color Purple by Steven Spielberg The Color Purple. Set in the early 20th century United States the story is about the life and quest of a black woman Celie transforming herself from object to subject. it is a women’s story in which the experience is not limited to the main character but also includes the women around her. Silenced oppressed and insulted Celie is going through her journey of life struggling to find her voice. Once believing ...