Now showing items 1-1 of 1

  • Türk İş Hukukunda işe iade davasının sonuçları 

    Authors:Demet, Gözde
    Publisher and Date:(Kadir Has University, 2013)
    Bu çalışmada; İş Hukuku?nun önemli ve güncel konularından ?İşe İade Davasının Sonuçları? konusu Yargıtay kararları ile birlikte ele alınmaktadır. İş Hukuku?nun en önemli sorunlarından biri işverenin iş sözleşmesini geçerli bir neden olmaksızın feshetmesi ve bunun işçi üzerindeki olumsuz sonuçlarının ortaya çıkmasıdır. İşletmenin devamlılığını korurken işçiyi feshe karşı korumak ve iş ilişkisinin bozulmasını engellemek amacıyla bazı kurallar getirilmiştir. 158 sayılı Hizmet İlişkisine İşveren ...