Now showing items 1-1 of 1

  • Eğlence ve boş zaman bağlamında gazete tüketim motivasyonları 

    Authors:Turhan, Habib
    Publisher and Date:(Kadir Has University, 2014)
    Günümüzde halen yaygın ve etkili kitle iletişim araçları arasında yer alan gazeteler, her zaman diğer kitle iletişim araçlarından farklı bir konumda değerlendirilmiştir. Modern toplum yapısı içinde gazeteler, birey ve toplum için birçok işlevi yerine getirmektedir. Bu konuda yapılan farklı araştırmalara ve farklı sonuçlara rastlansa da söz konusu bu işlevlerin genel olarak enformasyon, eğitim ve eğlence başlıkları altında toplandığı görülür. 19. yüzyılın ortalarından itibaren yaşanan teknolojik ...