Now showing items 1-2 of 2

 • Rekabet hukukunda yıkıcı fiyat uygulaması yapmak suretiyle hakim durumun kötüye kullanılması 

  Authors:Kurdak, Can
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2018)
  Bu yüksek lisans tezinde, hâkim durumun yıkıcı fiyat uygulaması suretiyle kötüye kullanılması konusu incelenmiştir. Yıkıcı fiyat kavramı, Türk uygulamasına yeni bir konu olsa da ABD ve AB uygulamasında yıllardır tartışıla gelen bir husustur. Bu sebeple, yıkıcı fiyat konusunda sağlıklı bir analiz yapılabilmesi amacıyla ABD ve AB yaklaşım ve içtihatları detaylı bir şekilde değerlendirilmiştir. Bu bağlamda Chicago Okulu'nu etkisindeki klasik görüş ile Oyun Teorisi etrafında şekillenen modern görüş ...

 • Telekomünikasyon sektöründe hakim durum kavramı ve hakim durumun kötüye kullanılması 

  Authors:Beyoğlu, Berrin Özge
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2010)
  Bu çalışmada, hızla gelişmekte olan telekomünikasyon sektörü açısından sektörde hakim durumda bulunan işletmelerin rekabet ve telekomünikasyon hukuku açısından hakim durumda olmaları ve bu durumun kötüye kullanıldığı haller incelenmiş olmakla birlikte, hakim durum kavramı ve bu kavramla ilişkili olan diğer kavramlar rekabet ve telekomünikasyon hukuku çerçevesinde değerlendirilmiştir. Telekomünikasyon sektörü açısından üzerinde önemle durulması gereken bir kavram olan etkin piyasa gücü kavramı AB ...