Now showing items 1-1 of 1

  • Halkla ilişkiler anlayışıyla bütünleşik pazarlama iletişimi 

    Pazarlama iletişimi etkinliklerinde halkla ilişkiler disiplininin önemi yıllar boyu genellikle ikincil dere‐ cede görüldü. Pazarlama karmasındaki tanıtım ayağı, ağırlıklı olarak reklamdan oluşuyordu. Halkla ilişkiler, ürünlerle ilgili basında haberlerin yayınlanması ihtiyacı olduğunda hatırlanan sadece ekstra bir tanıtım aracıydı. Halkla ilişkilerin ağırlıkla kurumsal iletişimden sorumlu olduğu kabul edilirdi. 1990’lı yıllarda dünyadaki siyasi, ekonomik ve teknolojik gelişmelerle birlikte ...