Now showing items 1-1 of 1

  • Tüketici algısında kurumsal itibar ile marka değeri arasındaki ilişki 

    Authors:Tekay, Umut Can
    Publisher and Date:(Kadir Has University, 2015)
    Çalışmamın amacı kurumsal itibar ve marka değeri arasındaki ilişkinin tespit edilmesidir. Araştırmamda uygulama örneği olarak TNT International Express Taşımacılık Tic. Ltd. Şti. seçilmiş ve veri toplama aracı olarak anket uygulanmıştır. Kullanılan anket fonnu üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde demografik bilgilere ilişkin sorular, ikinci bölümde kurumsal itibara yönelik sorular ve son bölümde marka değerine yönelik sorular yer almaktadır. Araştırmanın evrenini TNT firması müşterileri ...