Now showing items 1-2 of 2

 • Art investment: hedging or safe haven through financial crises 

  Authors:Öztürkkal, Belma; Toğan-Eğrican, Aslı
  Publisher and Date:(Springer, 2020)
  We analyze long-term art auction sales data focusing on and around financial crisis periods with other investment returns to understand whether art can be considered a safe haven during volatile times or a hedging option in general by analyzing art auction data in a volatile emerging market. Our findings suggest Turkish art returns are either negatively correlated or at low correlation with other investments, including the equity market. We have the view that art can be considered a hedging mechanism ...

 • FAİZE DAYALI SWAP SÖZLEŞMELERİ VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 

  Authors:Tuncay Emir, Ferhan; Cengiz, Hülya
  Publisher and Date:(Kenan ÇELİK, 2016)
  Vadeli işlem sözleşmeleri, işletmelerin maruz kaldığı riskleri en aza indirmek amacıyla kullanılan finansal araçlardır. Vadeli işlem sözleşmelerinde en çok kullanılanlardan biri faize dayalı swap sözleşmeleridir. Faize dayalı swap sözleşmelerinde taraflar, belirli bir süre boyunca belirli miktarlarda ödeme yükümlülüklerini birbirleriyle takas ederler. Faize dayalı swap sözleşmeleri riskten korunma veya spekülatif amaçlı gerçekleştirilmektedir. Sözleşmeye hangi amaçla taraf olunuyorsa, buna göre ...