Now showing items 1-1 of 1

  • Kentsel dönüşümün özel hukuk alanında getirdiği sorunlar 

    Authors:Beyazkılıç, Yeşim
    Publisher and Date:(Kadir Has University, 2016)
    1950'li yıllardan sonra kırdan kente hızlı bir şekilde göç yaşanmasının sonucunda plansız bir kentleşme meydana gelmiştir. Zira alt yapısı oluşturulmadan, herhangi bir riske karşı koruması ve imar planları olmaksızın kırdan kente göç eden insanların barınma ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına rastgele ve gelişigüzel oluşturulan ve günümüzde "gecekondu" diye adlandırılan yapılar günümüzün en büyük sorunu haline gelmiştir. Çarpık kentleşmenin doğurduğu bu sorunlar, sadece barınma ile sınırlı kalmamış; ...