Now showing items 1-1 of 1

  • Avrupalı İkinci Nesil Türk Göçmenlerin Okul Başarısı 

    Authors:Baysu, Gülseli; Phalet, Karen
    Publisher and Date:(Türk Psikologlar Derneği, 2014)
    Avrupa’daki okulların en büyük sorunlarından biri göçmenlerin yerlilere kıyasla okulda daha başarısız olmasıdır. Bu derleme makalesinin amacı İsveç, Belçika, Avusturya ve Almanya’da büyük şehirlerde yaşayan yerli ve ikinci nesil Türk göçmenlere odaklanarak, okul başarıları arasındaki farkı betimlemek ve sosyal psikolojik bir bakış açısıyla açıklamaktır. Bulgular beş ana başlık altında toplanmıştır. (1) İlk olarak okul başarısını betimleme amacı doğrultusunda dört Avrupa ülkesinde de göçmen ve ...