Now showing items 1-3 of 3

 • Sanat ve sanat eğitimi anlayışını etkileyen bilgi teorileri ve politikaları 

  Authors:Kuru, Ali
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2014)
  Sanatın en ayırt edici özelliklerinden bir tanesi de, teoriyle kurduğu bağdır. Günümüzde sanat, salt estetik haz üreten seyirlik bir faaliyet ya da klasik felsefenin kesin biçimde ona atfettiği gibi duyulabilir olanın bilgisi veya hakikatini arayan metafizik bir uğraş alanı değil. Sanat artık görselliği yanında, alımlama ile de bilgi üreten bir yöntem. Bu bağlamda sanatçılar, mevcut durumlar karşısında eleştirel tavır geliştiren ve yeni bir bakışla, bilgi ekonomisi içinde tartışma olanakları yaratan ...

 • Shatttered Glass: Salinger's Postwar family saga 

  Authors:Enüst, Gülin
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2013)
  The cultural and social environment of postwar American period and this period?s effects on American family and individual are important themes which are necessary to understand how the values and ethics of the present day America were constructed. Being one of the most prominent authors of his time, J. D. Salinger provides the reader with a detailed and observational perspective about the Postwar American culture and family values with his fictional Glass family that appears in his books Nine ...

 • The ULX source X-3 in NGC 4258: a search for its X-ray and optical properties 

  We present the results of a search for the nature of ultraluminous X-ray source (ULX) X-3 in the nearby galaxy NGC 4258. We use archival data from XMM-Newton, Chandra, NuSTAR, and Hubble Space Telescope (HST) observations. Total X-ray data were analysed to find that the model parameters of the system are indicative of a stellar-mass black hole, similar to 10 M-circle dot, as the central compact object. Furthermore, analyses of the optical data from HST reveal two optical candidates at 90 per cent ...