Now showing items 1-3 of 3

 • Bir iletişim süreci olarak beden teknoloji etkileşimi 

  Authors:Dönmez, Ayça
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2009)
  Bu projede bedenin teknoloji ile olan etkileşim sürecinde, içinde bulunduğu mekana dair cevaplandırmaya çalıştığı sorular ve cevapları üzerinden nasıl bir iletişim sürecine girdiği, açıklanmaya çalışılacaktır. Bu noktadan hareketle bedenin kılavuzluğundan faydalanan teknolojilerin sanatla olan ilişkisine değinilecek ve sanatsal platformda bedenin sınırlarının ne olduğuna dair cevaplar aranmaya çalışılacaktır. Beden teknoloji etkileşimi sonucu ortaya çıkan sanat yapıtlarının yarattığı etkinin; ...

 • A reading of classical and counter-monuments 

  Authors:Nidawi, Ahmed Muhi Hussein
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2019)
  Monuments are to be symbolizing for the dead and victorious; they can be representations for new utopias and revolutions, defining a site when something once occupied. The contemporaneous monument is usually questionable because the change away from triumphalist items post- the Second World War, towards more complicated set of representative considerations, openness the memorial to the abstract and indirectly metaphorical. This study discusses the transformation in the architectural characteristics ...

 • Tasarımasal: Masal kitabına yeni bir yorum 

  Authors:Batmanoğlu, N. Gül
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2010)
  Bu tez çalışması, yazar Ahmet Ümit'in Masal Masal İçinde isimli masalkitabı için Tasarımasal olarak adlandırılmış yeni bir kitap yorumuaraştırma ve uygulamasıdır. Bu yorum kitap sanatı ürünlerinden ilham alan,kitap okurunu masalın içeriğine göre tasarlanmış form ile kurulanetkileşim ile katılımcıya dönüştüren ve katılımcının deneyimleriyleçağdaş sanat boyutu da olan yeni bir masal kitabı yorumudur. Yazılırapor ve görsel uygulamadan oluşur. Yazılı rapor; ön araştırma ve görseluygulamanın tasarlama ...