Now showing items 1-4 of 4

 • Filling an urban void as a ‘public interior’ in Balıkesir; contemporary intervention into historic context through interior space 

  Authors:Çetin, Murat
  Publisher and Date:(İstanbul Teknik Üniversitesi, 2017)
  The paper argues the role of interior spaces in linking with the urban open space configuration. The interior space is discussed as extensions of urban spaces and urban spaces as extensions of interiors with specific reference to a case study selected in Balıkesir urban fabric. Under the light shed by these discussions, the paper questions the certainty of boundries between exterior and interior, thus between interior design and architecture. While the first axis of discussion focuses on the ...

 • İç mimarlık eğitiminde yaratıcı drama 

  Oyun; insanın varoluşundan bu yana doğasında bulunan bir özelliktir. Yaratıcı Drama, insanı var eden yaratıcılık, hayal gücü, cesaret gibi öğeleriyle temeli doğaçlamaya dayanan bir ifade yöntemi sayılabilir. Bu çalışma, Yaratıcı Drama’nın sunduğu fırsatlar ve sağladığı kazanımlar göz önüne alınarak drama etkinliği alternatif bir yöntem olarak iç mimari tasarım eğitiminde kullanımını irdelemeyi amaçlar. Makale Kadir Has Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık Proje I stüdyosu ...

 • Konutlarda İç Mekan İle Mobilya Etkileşimi Bağlamında Mobilyaya Dair Özelliklerin İncelenmesi 

  Authors:Üst, Selin
  Publisher and Date:(Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, 2015)
  Çok sayıda işlevin bir araya geldiği konut iç mekân tasarımı, yoğun bir programlamayı ve çözümü gerektirmektedir. Nüfus ve refah artışı, kentlere göç ve sosyo-ekonomik gelişmelere paralel olarak mekan ihtiyacı hızla değişmektedir. Konut sektöründeki kavramsal değişimler sonucu, küçülen mekânlarda daha esnek ve fonksiyonel kullanım ihtiyacı, mobilyaya olan talebi sürekli canlı tutmaktadır. Bu çalışmada, konut tasarım üretim süreci ile mobilya tasarım-üretim süreci arasındaki çok boyutlu ...

 • Regression model for interior design cost estimate in preliminary stage 

  Authors:Yazicioglu, Deniz Ayse
  Publisher and Date:(Elsevier Science Bv, 2012)
  Cost factors become even more important in the design of the kitchen which is remodeled 34% more than any other room of the house. For this reason the purpose of this study was to propose a reliable kitchen cost estimate model that can be used during the pre-design stages. The first stage of the methodology consisted of defining the limits and the parameters of the model. Next 1.309 kitchen design projects were analyzed for data and a regression model based on the correlations between these data ...