Now showing items 1-1 of 1

  • İran'da Şah sonrası nükleer enerji politikası 

    Authors:Atasoy, Defne
    Publisher and Date:(Kadir Has University, 2008)
    Yüzyıllar boyunca Ortadoğu'da varlığını ikame ettirmeye çalışan İran, devrim dönemine kadar bunu oldukça başarılı bir şekilde gerçekleştirmiş, fakat halkın beklenti, istek ve taleplerini görmezden gelerek, silahlanma ve nükleer çalışmalara yönelmiştir. Bu durum halkın ayaklanarak, Humeyni'nin etkisiyle, devrimin gerçekleşmesini sağlamış, fakat bu sefer Batı'ya yönelik dış politika tamamen değişerek, yalnızlık politikası uygulanmıştır. Bu çalışmada, İran'ın devrimden sonra Batı'ya karşı uyguladığı ...