Now showing items 1-3 of 3

 • Incorporating the non-expert publıic to heritage practices from below 

  Authors:Toktaş, Özge
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2018)
  in our 21st century cultural heritage field grows to be much more dynamic participatory open to change and dialogue. The scope of cultural heritage too broadens. People who are supposed to inherit heritage are acknowledged as not just mere inheritors anymore but also as the creators of heritage itself. Quite supportive of this development new media lead the way of hearing user-generated contents in cultural heritage practices that used to be strictly confined to the expert-based opinions. in light ...

 • Süleymaniye Camii ve çevresi dünya miras alanı rekonstrüksiyon uygulamaların değerlendirilmesi 

  Authors:Varol, Çağlar
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2016)
  Süleymaniye semti, tarihsel gelişimi açısından farklı medeniyetlerden izler taşıması (Roma, Bizans, Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti) ve özellikle Süleymaniye Külliyesi gibi doğu ve batı sanatını etkilemiş eşsiz bir eserin bu alanda yer alması nedeniyle evrensel bir değer olarak, kültürel miras özelliğine sahiptir. Bu sebepledir ki 1985 tarihinde UNESCO Dünya Miras Listesi'ne dâhil edilmiştir Süleymaniye Camii ve Çevresi Dünya Miras Alanı'nın Dünya Miras Listesi'ne dâhil edilmesindeki diğer bir ...

 • Türkiye’de modern sporların miraslaştırılması 

  Authors:Güngör, Fatma Dilek
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2017)
  “Tarih geçmişi nasıl açıkladığımız, miras ise onu nasıl koruduğumuzdur” (Holt 2012: 263). Kültürel miras içinde yaşadığı toplumun süreçlerinden bağımsız olamaz. Geçmişte yaşanan her olay tarihin sayfalarında yer alabilir. Ancak her tarihsel olgu miras değeri kazanamaz. Kültürel miras geçmişle ilgisi olan yerlerin, kişilerin, onlarla ilgili olan obje, olay ve hatıraların zaman içinde toplumsal kabul görerek bir değer oluşturması ve bunların toplumsal bellekte korunarak miraslaşmasıyla ortaya ...