Now showing items 1-2 of 2

  • Neoliberal Ahlak ve Yoksulluk Kıskacında Batmanlı Kadınların Mikrokredi Deneyimleri 

    Bu çalışma, Batman’da Türkiye Grameen Mikrofinans Programı’na katılan kadınların kredileri ne amaçla kullandıkları bilgisinin yanı sıra onların program hakkındaki görüşlerini, borçluluk deneyimlerini ve yaşam koşullarını kadınların ağzından aktaracaktır. Küçük bir grup kadınla yapılan niteliksel bir araştırmaya dayanan çalışmanın ortaya çıkardığı bulgular, 2000’li yıllarda dünyada ve Türkiye’de giderek yaygınlaşan mikrokredi programlarının gerek söylemsel olarak gerekse de uygulamada neden ...

  • Women’s empowerment through the internet 

    Authors:Karataş, Şule
    Publisher and Date:(Kadir Has University, 2014)
    This thesis aims to investigate the possibility of women’s empowerment through the internet. Examining women’s empowerment in three major topics: health politics and economy this study argues that the internet empowers women by providing them the cyberspace to access information to share their experiences and to communicate about different issues which have impacts on women’s lives. Through analyzing various websites and blogs operated by women around the world the study suggests that women challenge ...