Now showing items 1-3 of 3

 • Başarısızdevlet-demokratik model ülke sarmalında Gürcistan'ın 20 yılı 

  Authors:Çelikpala, Mitat
  Publisher and Date:(2012)
  Gürcistan, bağımsızlığın ilan edildiği 1990’lı yıllardan bu güne zayıf siyasi, ekonomik ve finansal yapısı ile etnik sorunlarıyla sürekli olarak bir başarısız devlet görüntüsü sergiledi. Ülkede güçlü, demokratik ve kapsayıcı bir siyasi liderin çıkmaması, etkin muhalefetin oluşamaması birçok sorunlara yol açtı. Gürcistan’ın kısa vadeli geleceği, 2012’de yapılacak parlamento seçimleriyle nasıl bir parlamento oluşacağı ve 2013’te yapılacak başkanlık seçimlerinin nasıl seyredeceği konusuna bağlıdır. ...

 • Türkiye ve Kafkasya: Reaksiyoner dış politikadan proaktif ritmik diplomasiye geçiş 

  Ağustos 2008 Rus-Gürcü savaşının yarattığı sonuçlar sadece Kafkasları değil, neredeyse tüm küresel dengeleri derinden etkilemiştir. Savaşın başlattığı olaylar zincirinin, son dönemde bölgesel bir güç olarak içinde yer aldığı coğrafyalarda aktif bir dış politika izleme iddiasındaki Türkiye’ye etkisi doğrudandır. Gelişmelere gösterilen tepkiler ve şekillendirilmeye çalışılan “yeni” bakış açısı, çevresinde istikrarı sağlamaya ve sorunlara çözüm üretmeye çalışan bölgesel bir aktör olarak konumlanan ...

 • Türkiye'nin yeni dış politika anlayışı ekseninde Türkiye-Ermenistan yakınlaşması 

  Authors:Bozkurt, Mahmut Yılmaz
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2013)
  Ermenistan, özellikle Ağustos 2008 Rusya-Gürcistan Savaşı sonrası Türkiye'nin "yeni" dış politikasında belirgin bir yer edinmeye başlamıştır. Söz konusu ülke ile sınırları kapalı durumda olan Türkiye, bağımsızlıktan bu yana aradan geçen yaklaşık 20 yıllık bir süre zarfında Ermenistan ile diplomatik ilişki geliştirememiştir. Bu çalışma, modern Türk ve Ermeni ilişkilerinin değerlendirilmesini amaçlamaktadır. Bu tarihsel anlatımda 2009 yılında taraflarca imzalanan protokoller sürecine odaklanılmış, ...