Now showing items 1-6 of 6

 • Erken Osmanlı donemi yapılarından Mahmut Pasa türbesi çinilerinin bozulma sebepleri ve korunmasına yönelik öneriler 

  Authors:Taskıran, Gurbuz
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2014)
  Çini sanati Turk susleme sanati icinde onemli bir yere sahiptir. ozellikle Erken Osmanli Donemi cinilerinde cok renkli ve birbirinden farkli tekniklerin birarada uygulandigi gorulmektedir. ciniler bir yapi elemani olarak karekteristik ozelliklere sahiptir. Yapildiklari donemlere ozgu uygulama bicimleri ve uretim teknikleri vardir. cinilerin varligi tarihi yapilarda gozlemlenen bozulmalar ve bunlarin nedenlerinin tespit edilmesinde koruma ve onarim yontemlerinin saptanmasinda belirleyici bir unsur ...

 • Ernest Mamboury ve İstanbul kent kimliğine katkıları 

  Authors:Edremit, Zehra Zeynep
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2019)
  Tarihi süreç incelendiğinde İstanbul her zaman yabancı gezginler tarafından merak edilen, görülmek istenen bir kent olarak karşımıza çıkmıştır. Seyyahların İstanbul'a olan ilgileri kimi zaman mimari bir meraka, teknik bir geziye dayanırken kimi zaman da Avrupalı'ya göre mistik sırlarla dolu Osmanlı sarayı, sultanın yaşamı veya bizzat şehir halkının gündelik hayatına dair sosyo-kültürel çıkarımlar üzerinde yoğunlaşmıştır. İsviçreli Ernest Mamboury de benzer gerekçelerle 1909 ...

 • Kuzguncuk'taki mimari mirasa ilişkin koruma kararlarının irdelenmesi 

  Authors:Yalçın Akman, Sıdıka
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2015)
  Ülkemizde Kultur ve Tabiat Varliklarinin korunmasina yonelik ilk duzenleme olan 1906 tarihli Asar-i Atika Nizamnamesinden 1951 tarihli bir yasayla eski eserlere iliskin sorunlari cozmek amaciyla kurulan Gayrimenkul Eski Eserler ve Anitlar Yuksek Kurulunun aldigi kararlar ve 1973 Yilinda Cumhuriyetin Tarihinin ilk koruma mevzuati olma ozelligini tasiyan Eski Eserler Yasasi ile 1983 yilinda cikarilan 2863 sayili Kultur ve Tabiat Varliklarini Koruma Kanunlari kapsaminda Kuzguncuk Mahallesinde yer ...

 • Radyo ve televizyon yayınlarında kişilik haklarının ihlali ve korunması 

  Authors:Arslan, Mehmet
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2009)
  İletişim teknolojisindeki ilerlemelerle birlikte radyo ve televizyonlar, hayatımızın önemli bir parçası haline gelmiştir. Yapılan araştırmalar, insanların, hemen her gün birkaç saatini radyo dinlemekle özellikle de televizyon seyretmekle geçirdiğini ortaya koymaktadır.

 • Tokat-Zile'de geleneksel evlerden örnekler, koruma sorunları ve öneriler 

  Authors:Seçkin, Adnan
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2010)
  Bu çalışmada Zile'nin tarihsel ve fiziksel gelişimi kısaca irdelenmiş, başta Zile Kalesi olmak üzere kentin anıtsal yapıları incelenmiştir.Kentsel sit içerisinde yer alan, geleneksel yapım tekniği ile üretilmiş yapılardan oluşan altı sokak üzerinde çalışmalar yapılmıştır. Tek yapı ölçeğinde, geleneksel Zile evlerinin mimari özelliklerini yansıtan altı yapı seçilmiştir. Seçilen altı yapının rölöve projeleri hazırlanarak, yapılar üzerinde mevcut sorunlar, bozulmalar ve yapılara sonradan ilave edilen ...

 • Xıx. yüzyıl Osmanlı batı etkisinde resim sanatı eserlerinin korumanın tarihi belge değeri açısından incelenmesi 

  Authors:Çakaloz, Satberk Banu
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2018)
  XIX. yy'da Tanzimat'ın ilanıyla temel paradigması belirginleşmeye başlayan Osmanlı modernleşmesi en verimli sonuçlarını eğitim alanında gerçekleştirilen yatırımlar üzerinden almıştır. Osmanlı'da Tanzimat'la birlikte ivmelenen eğitim reformlarının tali bir sonucu Batı etkisinde resim sanatı öğrenim ve ilgisinin çoğulcu bir yapıya kavuşması olmuştur. Bu çalışmada Osmanlı'da XIX. yy eğitim reformlarının bir uzantısı olarak gelişen yağlıboya resim sanatının 1880-1915 yılları arasında şekillenmiş ...