Now showing items 1-8 of 8

 • Arap baharı sonrası Türkiye - Suriye krizinde Türk medyasının tavrı 

  Authors:Temel, Muhlis
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2014)
  Uluslararası ilişkilerde devletlerin dış politika kararlarında kamuoyu desteğini almaları önemlidir. İktidarlar, dış politika kararlarında kamuoyunun desteğini alabilmek adına sık sık propaganda yoluna başvururlar. Propagandanın temel aracı ise medyadır. Medya için geniş kitleleri etkileyen dış politika haberlerinde, milliyetçilikten bağımsız, tarafsız yayıncılık yapması oldukça güçtür. Haber medyası dış politika haberlerinde iktidarın söylemlerini ön planda tutmaktadır. Araştırmamızda dış politika ...

 • “Crisis? Which crisis?“ society in a state of emergency :faces of a crisis in istanbul 

  Authors:Helmert, Julia
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2018)
  This thesis is the analyses of an explorative field study on the socio-cultural perception of crises in istanbul realized from 2016 to 2017. The aim of this study is to examine how people with different (cultural) backgrounds that live in the same city deal with crises and upheavals and which coping mechanisms they develop. The main method to achieve this goal are qualitative episodic interviews. Due to the difficulty of framing and defining crises this study is using a working definition of the ...

 • KOBİ`lerde kriz yönetimi, oluşabilecek sorunlar ve sorunların giderilmesi için uygulanabilecek stratejiler 

  Authors:Kahya, Mehmet Enis
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2008)
  KOBİ'ler, ülkemiz ekonomisinin dinamik birimleri olarak ekonomik ve sosyal sisteme olan katkıları nedeniyle, son yıllarda önem kazanmaya başlamışlardır. Toplumun tüm kümesini kapsayan ve her yerleşim birimine yayılmış olan KOBİ'ler, gerek kendi iç yapıları gerekse de dış çevreden kaynaklanan pek çok sorunla iç içe yaşamaktadırlar.Bu çalışmada kriz işletmeler için beklenilmeyen bir durumdur. Fakat gerçekte kriz bir süreçtir. Bu süreç içerisinde, KOBİ'ler farklı faktörlerin etkisi altında kalarak ...

 • Kriz iletişiminde çok sesli yaklaşım : Metro Turizm krizi’nin retoriksel arena kuramı bağlamında incelenmesi 

  Authors:Der, Gizem
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2017)
  İşletmelerin beklemedikleri anlarda ortaya çıkan, zamanında ve doğru stratejilerle müdahale edilmediği takdirde kurum üzerinde ciddi hasarlara yol açabilen kurumsal krizler hakkında literatürdeki çalışmaların çoğunluğunda krizlerin çok sesli yapısının göz ardı edildiği görülmektedir. Araştırma, krizlerin bünyesinde birçok aktörü barındıran çok sesli ve karmaşık bir iletişim süreci olduğunu gösterme amacını taşımaktadır. Bu bağlamda yapılan çalışmada, Metro Turizm otobüsünde 25 Mayıs 2016 tarihinde ...

 • Kriz iletişiminde kurumsal savunca kuramı: Türkiye'deki krizlerin özür metinlerinin incelenmesi 

  Authors:Terzi Köroğlu, Gamze
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2018)
  İletişim teknolojilerinin gelişimiyle değişim göstererek genişleyen krizler, beklenmedik zamanlarda ortaya çıkarak kaos ortamı yaratmaktadır. Kriz dönemleri etkin yönetilmediği takdirde, kurumlar için büyük sorunlara yol açarak itibar kayıplarına neden olmaktadır. Etkili bir kriz yönetim planı ve krizin her evresinde faaliyet gösteren kriz iletişimi uygulamaları sayesinde krizler, kurumlar için sorun olmaktan çıkarak fırsata dönüşebilmektedir. Kurumların yaşadığı krizlere yönelik verilen tepkilerin ...

 • Kriz iletişiminin marka ve itibar yönetimi açısından değerlendirilmesi Torku süt krizi 

  Authors:Özyurt, Meltem Nermin Boyacı
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2019)
  Krizler beklenmedik anda, aniden ortaya çıkan ve markalar için tehdit oluşturan unsurlardır. Markalar krizi yönetebilmek adına hızlı harekete geçmesi, yalan haberler ortaya çıkmadan basın açıklamasında bulunması ve stratejik bir plan oluşturarak krizi kontrol altına alması gerektirmektedir. Ancak kriz marka tarafından iyi yönetilirse markası ve itibarı açısından durumu fırsata da çevirebilir. Her kriz olumsuz algılanmamalıdır. Marka için hedef kitlesi ve paydaşları ile arasındaki iletişim iyi ...

 • Örgütsel öğrenme ve kriz yönetimi arasındaki ilişkilerin incelenmesi 

  Authors:Doğan, Kader
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2010)
  Örgutsel ogrenmede grup halinde ogrenme esastir. orgutsel ogrenmenin ekonomik sosyal genel anlamda pek cok faydalari bulunmaktadir. ogrenen kurum olmanin on kosulu birlikte yasamayi ogrenebilmektir. Kuresellesen dunya ekonomisi krizlerle karsi karsiya kalmaktadir. Yasanan bu ekonomik krizlerle ulke ekonomilerini ve sirketleri de derinden etkilemektedir. Kriz ortaminda krizin iyi yonetilmesi buyuk onem tasimaktadir. Krizle ilgili sinyalleri ve gereken tedbirleri alip krizi iyi yoneten firmalar krizi ...

 • Watsons krizinde aktarılan mesajların imaj restorasyon teorisi bağlamında incelenmesi 

  Authors:Kasidecioğlu, Müjgan Yasemin
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2018)
  Kurumların yaşadıkları krizler çeşitli sebeplere dayanabilmekte ve ortaya çıkışları ani olabilmektedir. Krizlerin aniden ortaya çıkabilme durumu işletmeleri daha hızlı hareket etmeye ve bazı stratejiler üretmeye zorlamaktadır. Bu noktada ise kriz yönetimi ile kriz iletişimi kavramları devreye girmektedir. İyi yönetilemeyen krizlerin şirketlerin yapısını ve varoluşunu tehdit ettiği, etkili bir iletişim sağlamayan kurumların ise itibarlarının zedelenme riskinin bulunduğu görülmektedir. Yapılan ...