Now showing items 1-1 of 1

  • Kurumsal itibar ve liderlik davranışlarının marka değerine etksi 

    Authors:Kaplan Öztürk, Neslihan
    Publisher and Date:(Kadir Has University, 2016)
    Kurumsal yapılarda "değer yaratma" durumu kurumun en değerli varlığıdır. Değişen ve gelişen küresel ortamda kurumların başarısı ile özdeş hale gelen kurumsal itibar, liderlik ve marka değeri kavramları değer yaratma aracı olmuştur. Dolayısıyla birçok başarılı kurumun arkasında, güçlü itibara sahip, gerçek liderlerin ve marka değerinin olduğudur. Narin yapıya sahip olan kurumsal itibarın elde edilmesi zor, kaybedilmesi kolaydır. Son yıllarda rekabet unsuru olarak ciddi etkiye sahip olan kurumsal ...