Now showing items 1-4 of 4

 • Mobile learning in higher education: A marketing course design project in Austria 

  Authors:Oberer, Birgit; Erkollar, Alptekin
  Publisher and Date:(Elsevier Science Bv, 2013)
  The course concept introduced in this paper was implemented in 2011 in a university in Austria and shows an approach for integrating mobile learning modules in higher education. The results of the course as revealed in the research show the advantages as well as the potential for improvement of the system and its use in higher education. (C) 2013 The Authors. Published by Elsevier Ltd.

 • PAZARLAMA BİLİMİNDE DUYGU VE DUYGU DURUMU KAVRAMLARI İÇİN BAZ ALINMIŞ TEORİLER 

  Authors:Tosun, Petek
  Publisher and Date:(Cahit Aydemir, 2019)
  Günlük hayatın ve insan benliğinin ayrılmaz birer parçası olan duygular, pazarlama bilimi içerisinde çeşitli bağlamlarda çalışılmıştır. Bu makalenin amacı, duygu ve duygu durumu kavramlarının pazarlama bilimi içerisinde çalışıldığı genel bağlamlar olan bilişsel süreçler, satın alma davranışı, ürün ve hizmet değerlendirmesi ile marka-tüketici ilişkisi kapsamındaki çalışmaları kavramsal şekilde incelemek ve pazarlama biliminde duygulara ilişkin çalışmalarda temel alınmış teorileri ve modelleri ...

 • Pazarlamada Yeni Bir Yaklaşım: Girişimsel Pazarlama 

  Literatür taraması şeklinde gerçekleştirilen bu çalışmada girişimsel pazarlama kavramsal olarak ele alınmıştır. Çalışmada girişimsel pazarlamanın tanımı ve yedi farklı boyutu, girişimsel pazarlama ve geleneksel pazarlamanın strateji, taktik ve süreç yönünden farklılıkları ve pazarlama işlevlerine farklı yaklaşımlar olarak gerilla pazarlama, fısıltı pazarlaması ve viral pazarlamaya yer verilmiştir. Böylece girişimsel pazarlamayı benimseyen bir işletmeye, pazarlama strateji ve taktiklerini nasıl ...

 • Trends in social media application: The potential of Google+ for education shown in the example of a bachelor's degree course on marketing 

  Authors:Erkollar, Alptekin; Oberer, Birgit
  Publisher and Date:(Springer, 2011)
  Google Plus has the potential to improve students' collaboration through circles conduct research for projects with sparks improve the student-instructor relationship by using this kind of social media to get in touch with each other and support blended learning with the hang out functionality. The course concept which is shown as an example offers a concrete approach for integrating Google Plus functionalities in education. The results of the forthcoming analysis of the concept in use will show ...