Now showing items 1-5 of 5

 • Arap baharı sonrası Türkiye - Suriye krizinde Türk medyasının tavrı 

  Authors:Temel, Muhlis
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2014)
  Uluslararası ilişkilerde devletlerin dış politika kararlarında kamuoyu desteğini almaları önemlidir. İktidarlar, dış politika kararlarında kamuoyunun desteğini alabilmek adına sık sık propaganda yoluna başvururlar. Propagandanın temel aracı ise medyadır. Medya için geniş kitleleri etkileyen dış politika haberlerinde, milliyetçilikten bağımsız, tarafsız yayıncılık yapması oldukça güçtür. Haber medyası dış politika haberlerinde iktidarın söylemlerini ön planda tutmaktadır. Araştırmamızda dış politika ...

 • Futbol karşılaşmalarına ilişkin yayın haklarının hukuki niteliği 

  Authors:Aybey, Simge
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2010)
  Son yıllarda dünyada ve ülkemizde hızlıca ekonomik değeri artan futbol yayın haklarının pazarlanması spor hukukunun en rağbet gören meselesi olmuştur. Bir süre hukuk tarafından düzenlenmesi zaman alan yayın haklarının devri, daha çok içtihadlarla denetlenmiştir.Ülkemizde yayın hakları havuz sistemi olarak Türkiye Futbol Federasyonu tarafından pazarlanmakta ve bu durum zamanla yayın hakkı sahibinin kim olduğu ve yayın haklarının hukuki açıdan nasıl korunabileceği sorusunu ortaya çıkarmıştır. Bu ...

 • İz adlı kısa film çalışmasının yaratım süreci 

  Authors:Gökbayrak, Simge
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2011)
  Bu çalışmada; Film ve Drama Yüksek Lisans Programı'nda yönetmenlik odak alanlı eğitim gören Simge Gökbayrak'ın ?İz? adlı kısa filmi çekme süreci ele alınmıştır. Filmde 'haber alma' durumu üzerinden kitle iletişim araçlarının günümüz toplumuna etkisi duyarsızlaşma, alışma ve Baudlliard'ın Simülasyon Kavramı ve kitle iletişm araçlarına bakışı bağlamında değerlendirilecektir.

 • Medya ve siyaset ilişkisi içerisinde Türkiye'de gazetecilik ve sansür 

  Authors:Sevginer, Pınar
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2012)
  Bu çalışmada, çağdaş demokrasilerde medyaya atfedilen rol ve gazetecilik ideali ele alınırken; 1980 sonrası yapısal olarak dönüşüme uğrayan Türk medya sektöründeki değişimler ve bu değişimin gazeteci kimliğine yansımaları ortaya konmaktadır. Dönüşüme uğrayan medya yapısının tarihsel süreci anlatılırken, medya siyaset ilişkisinde yaşananların, gazetecilik mesleğine etkileri somut örneklerle aktarılmıştır.Araştırmanın özgün bölümünü mesleğin içinde yer almış, gazetecilik akademisyeni ve basın ? yayın ...