Now showing items 1-1 of 1

  • İpotekli konut finansman sistemi 

    Authors:Gülşen, Erdem
    Publisher and Date:(Kadir Has University, 2009)
    Son dönemlerde yasanan ekonomideki olumlu gelismeler ile birlikte 2007 yılında yasalasan ipotekli konut finansman sistemi, piyasaya ciddi bir likidite kaynağı sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda kredi alacaklarının ikincil piyasada menkullestirilmesi suretiyle yeni bir kaynak yaratılarak piyasada nakit döngüsü olusturulacaktır. Sistemle birlikte piyasalara uzun vadeli yeni bir alternatif yatırım aracı sunulacaktır. Ayrıca sistemin etkin bir sekilde uygulanması durumunda, inşaat sektörüne kazandırılacak ...