Now showing items 1-1 of 1

  • Belde filmi senaryosu ve toplumsal rol üzerinden kadın temsilleri 

    Authors:Hücum, Hakan
    Publisher and Date:(Kadir Has University, 2016)
    Türk Sineması'nın başlangıcından itibaren var olan kadının temsili sorunu, günümüzde de kadına biçilen toplumsal değerin değişmemesi nedeniyle devam etmektedir. Bu tez çalışmasında Belde isimli bir uzun metraj film senaryosu yazılmış ve bu senaryonun kadın karakterlerinin toplumsal rolleri belirlenmiştir. Bu amaçla Nuri Bilge Ceylan'ın Uzak (2002), İklimler (2006) ve Üç Maymun (2008) filmlerindeki kadın karakterlerden bazıları incelenmiştir. Belde filmi senaryosunda da orta büyüklükte bir Anadolu ...