Now showing items 1-4 of 4

 • 2015 PARİS İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KONFERANSI ÇERÇEVESİNDE NÜKLEER ENERJİ: BİR ÇÖZÜM MÜ, YOKSA BİR SORUN MU? 

  Authors:Keçeci, F. Orçun
  Publisher and Date:(Rasim Özgür Dönmez, 2017)
  İklim değişikliği sadece gelişmekte olan ülkeler için değil aynı zamanda gelişmiş sanayi toplumları için de küresel bir sorundur. Karbondioksit (CO2) yayarak daha fazla fosil yakıt tüketmek iklim değişikliğine yol açar ve bu sorun insan faaliyetlerinden kaynaklanır. İklim değişikliğinin bir sonucu olarak küresel ısınma tüm insanlığı ve ekolojik dengeyi tehdit etmektedir. Devletler arasındaki farklılık ve sorunlara rağmen; dünya ülkeleri son zamanlarda iklim değişikliğiyle uluslararası ...

 • İran'da Şah sonrası nükleer enerji politikası 

  Authors:Atasoy, Defne
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2008)
  Yüzyıllar boyunca Ortadoğu'da varlığını ikame ettirmeye çalışan İran, devrim dönemine kadar bunu oldukça başarılı bir şekilde gerçekleştirmiş, fakat halkın beklenti, istek ve taleplerini görmezden gelerek, silahlanma ve nükleer çalışmalara yönelmiştir. Bu durum halkın ayaklanarak, Humeyni'nin etkisiyle, devrimin gerçekleşmesini sağlamış, fakat bu sefer Batı'ya yönelik dış politika tamamen değişerek, yalnızlık politikası uygulanmıştır. Bu çalışmada, İran'ın devrimden sonra Batı'ya karşı uyguladığı ...

 • Türkiye için nükleer enerjinin gerekliliği 

  Authors:Mercan, Kadir
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2011)
  Ekonomik açıdan gelişmekte olan ülkeler seviyesinde olan Türkiye, gelişmiş ülkeler seviyesine çıkmak isteyen bir ülkedir. Bu açıdan enerji, çok önemli bir kaynaktır. Yerli enerji kaynaklarının yetersiz olmasından dolayı Türkiye dışa bağımlıdır. Enerji kaynakları konusunda dışa bağımlı olmak, birtakım sıkıntıları da beraberinde getirmektedir. Bunların başında enerjiyi temin edememe sorunu gelir. 2009 yılında Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan doğalgaz krizi sonucu, Türkiye ve Kıta Avrupa.sı, ya gaz ...

 • Türkiye'de sürdürülebilir enerji politikaları kapsamında nükleer enerjinin konumu 

  Authors:İşeri, Emre; Özen, Cem
  Publisher and Date:(İstanbul Üniversitesi, 2012)
  Küresel iktisadi ve sosyal kalkınmanın önünü açacak olan sürdürülebilir kalkınma politikaları üretmek yirmi birinci yüzyılın önceliklerinden biri haline gelmiştir. Bu tip politikaların izlenebilmesi için ekonomik, sosyal ve çevresel boyutların dâhil edildiği bütünsel bir yaklaşımın gerekmektedir. Enerji meselesi, tam bu boyutların kesişme noktasında yer almaktadır. Bu çerçevede, düşük karbon emisyon salınım değerleri nedeniyle fosil yakıtlara önemli bir alternatif olarak sunulan nükleer enerjinin ...