Now showing items 1-2 of 2

  • Gümüş Ulu Camii: Bani ve Dönem Sorunları Üzerine Bir Mimari Deneme 

    Amasya’nın Gümüş kasabasında yer alan cami, banisinin kim olduğuna ilişkin sorunlar ile dikkat çeker. Taç kapı üzerinde bulunan “Yörgüç Rüstem Paşa Camii 1426” ibaresi, Yörgüç Paşa ile Rüstem Paşa’yı özdeşleştirerek tarihte hiç var olmamış bir figürü bani olarak ilan eder. Bu özdeşim, caminin oluşumundaki en önemli iki aktöre referans vermektedir; II. Murad’ın vezirlerinden Yörgüç Paşa (ö.1442) ve Kanuni Sultan Süleyman’ın vezirlerinden Rüstem Paşa (ö.1561). Bani kimliğine ilişkin karmaşa, ...

  • Waqf Inscription of Umur Beg: A Study on Inspiration and Context 

    Authors:Keskin, Mustafa Caghan
    Publisher and Date:(Istanbul 29 Mayis Univ & Isam, 2019)
    The waqf inscription located at the mosque that was built by Umur Bey is one of the earliest serious attempts in Ottoman cultural world representing daily Turkish spoken by common people have been transferred from paper to public space. Umur Bey was influenced and inspired by the commisioner of the Turkish waqf inscription in Kutahya Germiyanoglu II. Yakup an intellectual member of governor elite whom he knew for several years. Umur Bey's preference of Turkish language whom was a part of the Turkish ...