Now showing items 1-11 of 11

 • Bireysel performansa dayalı ücret ve Türkiye`de uygulamaları 

  Authors:Çakaloğlu, Fahri
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2003)
  Bu çalışmamız, performansa dayalı.ücret uygulamaları hakkındadır. Bu çalışmamızda, bireysel performansa dayalı ücretin. Türkiye' de nasıl uygulandığı araştırılmıştır. Bu araştırma kapsamında, performansa dayalı ücret sistemini uygulayan ve özel sektörde faaliyet gösteren 4 firma incelenmiştir, inceleme yapılan firmaların insan kaynaklan departmanlarında görev alan ilgili sorumlularıyla karşılıklı olarak ya da telefon ile yapılan görüşmelerde veya fax, internet gibi iletişim araçlarıyla yapılan ...

 • Feldenkrais metodunun Meisner oyunculuk metodu kapsamında oyuncunun dinleme ve eyleme kapasitesi üzerine etkisi / 

  Authors:Dilekli, Burçak
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2019)
  Bu çalışmada, Feldenkrais Metodunun Meisner Oyunculuk Metodu kapsamında "oyuncunun dinleme ve eyleme kapasitesi" üzerindeki etkisi araştırılmıştır. İki metot arasındaki bağıntı tartışılmış ve Meisner Metodu egzersizleri sırasında Feldenkrais Metodu'nun oyuncuyu nasıl destekleyebileceğinin olasılıkları analiz edilmiştir. Moshe Feldenkrais'ın Hareket Yoluyla Farkındalık derslerine katılan ve katılmayan oyuncuların Meisner Oyunculuk Metodu egzersizleri sırasındaki performansları, oyuncuların dinleme ...

 • Guideline for rabbit keepers 

  Authors:Aydın, Tuğçe
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2015)
  The study, based on my readings on the concepts of "abjection" and "liminality", consists of the video records of subsequent performances that I have created using my bodily expressions and my reflection in the mirror, as well as the following text in which I have given an account of my own experiences of the processes.

 • Morningstar yıldız derecelendirme sistemi ile Türk emeklilik yatırım fonlarının performanslarının değerlendirilmesi 

  Yatırım fonu endüstrisinin derecelendirilmesinde etkili bir araç olarak kullanılan Morningstar yıldız derecelendirme sistemi gerek akademik çalışmalarda gerekse de uygulamada yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Morningstar şirketi tarafından yaratılan bu sistem, yatırım fonlarının düzeltilmiş riske göre sahip oldukları performans sonuçlarını farklı dönemlerde beş yıldız (en iyi) ile bir yıldız (en kötü) arasında sıralamaktadır. Bu çalışmada Ocak 2004-Aralık 2008 döneminde Türk emeklilik yatırım ...

 • Performance comparison of locality sensitive hashing and random forest algorithms for handwritten digits recognition 

  Authors:Cayir, Aykut
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2014)
  The significant increase in data created has caused to come out a new concept which is called big data. in addition to that multidimensional data instances in big data sets have many new features. Therefore some problems become much more critical for data analysis in big data sets. One of these very important problems is classification of multidimensional data instances in big data sets in a reasonable time. Classification is also related to K-Nearest Neighbors problem in machine learning and data ...

 • Performans yönetimine göre ücretlendirme ve Türkiye'de Kobilerde uygulanması üzerine bir çalışma 

  Authors:Çetin, Gökçe
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2013)
  Bu çalışma performansa dayalı ücret sistemi ve performansa dayalı ücret sisteminin Türk KOBİlerinde nasıl uygulandığı ile ilgilidir. Bu kapsamda performansa dayalı ücret sistemini uygulayan özel sektörde faaliyet gösteren KOBİ ler incelenmiş ve bunlardan dört tanesi ele alınmıştır. İnceleme yapılan bu şirketlerin insan kaynakları departmanları ve ilgili kişilerle yüz yüze görüşmeler gerçekleştirilmiş ve bu görüşmeler sonucunda performansa dayalı ücret konusunu nasıl uyguladıkları anlaşılmaya ...

 • Şirket birleşmeleri ve birleşmelerin şirketlerin performansları üzerine etkileri: Bankacılık sektörü üzerine bir inceleme (TEB-FORTİS birleşmesi) 

  Authors:Özkaraman, Ali Rıza
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2013)
  Küreselleşen ve grift hale gelen günümüz dünyasında, şirket birleşmeleri ve satın almaları ile birlikte yaratılan ekonomik sinerji ve performansın değerlendirilmesi günden güne önem kazanmaktadır. Çünkü; söz konusu birleşme veya satın almaların şirketlerin performanslarına olumlu katkı yapıp yapmadıkları güncelliğini koruyan tartışmalardan biridir. Bu tezin amacı; şirket birleşmeleri ile sağlanan sinerji ve performansın bankacılık sektörünün son birleşme örneği olan TEB-FORTİS birleşmesi ile ...

 • Toplam kalite yönetimi ilkeleri ve hastane performansına ilişkisi üzerine bir araştırma 

  Authors:Güngör, Jülide Filiz
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2008)
  Bu araştırmanın amacı; hizmet sektöründe önemli bir yere sahip olan hemşirelerin Toplam Kalite Yönetimi İlkeleri Uygulamaları, Hastane' nin Kalite, Operasyonel ve Çalışan Performansı ile Finansal Performansını nasıl algıladığını ortaya koymaktır. Bu amaç doğrultusunda hazırlanan anket, İstanbul' da ki özel bir hastanede görev yapmakta olan 175 hemşireye Eylül 2007-Mart 2008 dönemlerinde uygulanmıştır. Anket sonuçları; SPSS 15.0 istatistik programında faktör, korelasyon ve regresyon analizlerine ...

 • William Shakespeare'in Macbeth oyunun Lady Macbeth karakteri temelinde yorumu ve çalışma süreci 

  Authors:Solmaz, Evrim
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2011)
  Film ve Drama Yüksek Lisans Programı'nda oyunculuk eğitimi görenEvrim Solmaz tarafından William Shakespeare'in ?Macbeth? adlı oyunuele alınmıştır. Bu çalışmada, Shakespeare'in Macbeth oyunundaki LadyMacbeth sahneleri ve tiratları bir araya getirilerek, Müge Gürman'ındüzenlemesiyle yeni bir metin oluşturuldu. Bu tezde Grotesk SahnelemeTekniği ile performansın oluşumu ve çalışma sürecine ait deneyimaktarıldı.

 • William Shakespeare: Bir anlatı örneği olarak Hamlet 

  Authors:Ülger, Tamer Barış
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2010)
  Film ve Drama Yüksek Lisans Programı'nda oyunculuk eğitimi gören Tamer Barış ÜLGER tarafından Shakespeare'in "Hamlet" eserinden uyarlanan "Bir anlatı örneği olarak Hamlet" oyunu ele alınmıştır. Performansa dayalı bu tez, süreç analizi ve dramaturgide kullanılan öğeler bağlamında değerlendirilmiştir. Oyun, ritüel, liminal, istek, enerji, heves gibi kavramların bu oyunda nasıl kullanıldığı, dramaturgiye ve oyuncuya katkıları anlatılmıştır. Tez uygulama sırasındaki deneyimin aktarılması ve izlence ...

 • Women with a movie camera: A non-fiction film on six female directors of Turkey 

  Authors:Baloğlu, Su
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2016)
  In Turkey, women have started making films in the 1950s. Since then, women of different generations and socio-cultural backgrounds have been contributing to our cinema industry and culture. The short non-fiction film Women with a Movie Camera documents six of Turkey's women filmmakers. Through one-on-one interviews with Zeynep Dadak, Canan Evcimen, Biket İlhan, Merve Kayan Leyla Özalp, and Handan Öztürk, the film focus on these directors' personal experiences of working in a male dominated industry. ...