Now showing items 1-1 of 1

  • ABD-Çin ilişkilerinin ekonomi-politiği ve yeni dünya düzeninin oluşumuna etkileri 

    Authors:Dedekoca, Ahmet Ersin
    Publisher and Date:(Kadir Has University, 2011)
    Bu çalışmada, temelinde ekonomik nedenlerle SSCB'nin dağılmasıyla başlayan, 11 Eylül saldırısı, 2008 dünya ekonomik krizinde bazı değişimler geçiren ve bize göre ?globalleşmenin? bir türevi olan ?yeni dünya düzeni?nin ortak niteliklerini saptamaya; olası değişim ve beklentileri ortaya çıkarmaya ve bunları olabildiğince global güç ABD ve bölgesel güç Çin penceresinden yapmaya çalışılmıştır.Çalışmamızda temel aldığımız argümanı, ?yeni dünya düzeninin, 1980'ler sonrası neo-liberal küreselleşmeden ...