Now showing items 1-8 of 8

 • Aldatıcı reklamlara karşı tüketicinin korunması 

  Authors:Katı, Zülal
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2017)
  Çağdaş yaşamda gelişen teknoloji ve mal veya hizmet çeşitliliğinin her geçen gün artmasının bir sonucu olarak reklamlar günlük hayatımızın her anına yerleşmiş durumdadır. Böylesine önemli bir yere sahip her kavramda olduğu gibi reklam kavramının da suistimalleri mevcuttur. Reklamların aldatıcı niteliklerde yapılması da bu suistimallerden birisidir. Bu sebeple çalışmamızda aldatıcı reklamlar kavramı, çeşitleri ve hukuki niteliği unsurlarıyla birlikte ele alınarak, örnek kararlarla birlikte Tüketici ...

 • Bankacılık Hizmetlerinde İletişim Süreci: Bankalarda Reklam Faaliyetleri 

  Ülkelerin kalkınmasında önemli bir rol üstlenen bankalar, hedef kitlelerinde marka bağımlılığını yaratabilmek, piyasadaki paylarını arttırabilmek amacıyla pazarlama iletişiminden yararlanmaktadırlar. Bankalar bu amaçları gerçekleştirebilmek için iletişim sürecini kullanırken, halkla ilişkiler, kişisel satış ve reklam iletişiminden faydalanmaktadırlar. Özellikle reklam iletişimi, bankaların hedef kitleye kendilerini ve ürünlerini ifade etmede, müşterilerin o bankanın hizmetlerini tercih etmesinde ...

 • Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku bakımından televizyon reklamlarının niteliği ve hak sahipleri 

  Authors:Yaşar, Ali
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2011)
  Televizyon reklamları, diğer ortamlara nispeten maliyetli olmalarına karşın, geniş kitlelere ulaşmadaki etkinlikleri ve güçlü ikna kabiliyetleri nedeniyle, reklam verenlerce oldukça rağbet görmektedir. Televizyon reklamlarının yaratım sürecinde ve bu sürecin sonunda, ortaya bir takım düşünce mahsulleri çıkmaktadır. Bunların yoğun düşünce ürünleri olmaları, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu bakımından korunabilmelerinin de yolunu açmaktadır. Bir fikir ve sanat eserinin sahibi, onu yaratan ...

 • How does new media affect the creative department of advertising agencies in Turkey? / Türkiye'deki reklam ajanslarının kreatif departmanları yeni medya'dan nasıl etkilendi? 

  Authors:Özdemir, Serpil
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2014)
  Bu çalışmanın amacı, yeni birer reklam mecrası haline dönüşen dijital platformların Türk Reklam Ajanslarının kreatif departmanlarının işleyişine etkilerini araştırmaktır. Reklam sektöründe son yıllarda yaşanan dijital dönüşümün, reklamın en önemli unsuru olan yaratıcılık becerisini nasıl değiştirdiğini, yaratıcı departmanların bu değişimle birlikte nasıl bir dönüşüm yaşadığını incelemektir. Öncelikle reklam tarihinin ve yaratıcılığın tarihsel gelişiminin inceleneceği bu çalışmada yakın zamanda ...

 • Reklam, toplumsal cinsiyet kalıp yargıları ve iktidar 

  Advertising communication transmits a controlled message for making the target audience behave according to the sales target of the advertiser. The design of this controlled message to expand the acceptability of the product must refer to the target’s socio-cultural values and be based on real life. This is especially true in the advertisements directed at women. To increase acceptability, the real life gender roles and the competence areas belonging to these roles are reproduced and assured ...

 • Reklamlarda Karikatür Kullanımı: Piyale Örneği 

  Bir mizah sanatı olan karikatürün, eğlendirmenin yanı sıra düşündürmek, öğretmek ve ikna etmek gibi özellikleri karikatürü reklamcılar için cazip hale getirmiştir. Anlatmak istediğini sade bir dille çarpıcı bir biçimde anlatan karikatür, sıralanan tüm bu özellikleriyle tüketicide davranış değiştirmekte önemli bir araç olabilmektedir. Karikatürlü reklamların hedefleri arasında olan ürün satmanın dışında bilinirlik arttırmak da vardır. Karikatürlü reklamlar da tüm reklamlar gibi bunu kimi zaman ...

 • Türkiye' de 1980-2010 yılları arasındaki gazete ilanlarında imaj kavramı: marka örneği bağlamında değerlendirilmesi 

  Authors:Öztürk, Vildan
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2012)
  Bu tez çalışmasında imaj kavramı bir marka örneği üzerinden değerlendirilmiştir.Türkiye.deki gazetelerde 1980-2010 yılları arasındaki dönemde yayınlanmış, marka örneği olarak Arçelik firmasının reklamlarından oluşturulan örneklemler üzerinden kavramın dönemsel değişimleri incelenmiştir. İçerik analizi yöntemi ile çözümlemesiyapılan bu reklamlarda, marka imajına ait kategoriler ile yıllara ait söylemler arasındaki ilişki ve bu söylemler üzerinden toplumun yaşam tarzı özellikleri ortaya çıkarılmıştır.

 • Unsetting the standards of female beauty: an examination of contemporary images of women in advertisement 

  Authors:Zmiric, irma
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2014)
  This study examines the representations of female beauty as a myth in print advertisements in contemporary popular culture. Within many different types of physical beauty that are made popular by mainstream advertisings this thesis explores the types of beauty myths as well as the models embodied by each. Through in depth analyses of select mass media advertisements the thesis intends to explain the myth of beauty. The thesis argues that the idea of beauty as a myth should be explored in a ...