Now showing items 1-2 of 2

 • Economic policy uncertainty, stakeholder engagement, and environmental, social, and governance practices: The moderating effect of competition 

  Authors:Vural-Yavaş, Çiğdem
  Publisher and Date:(Wiley, 2020)
  his paper investigates the effect of the economic policy uncertainty (EPU) on corporate environmental, social, and governance practices (ESG), using 6,562 firm-year observations from 15 developed European countries covering the period from 2004 to 2017. The results show that during periods of high uncertainty, firms increase their overall ESG performance, corporate environmental performance, and performance in governance. The relationship is valid for emission, resource use, workforce, management, ...

 • Sanat ve sanat eğitimi anlayışını etkileyen bilgi teorileri ve politikaları 

  Authors:Kuru, Ali
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2014)
  Sanatın en ayırt edici özelliklerinden bir tanesi de, teoriyle kurduğu bağdır. Günümüzde sanat, salt estetik haz üreten seyirlik bir faaliyet ya da klasik felsefenin kesin biçimde ona atfettiği gibi duyulabilir olanın bilgisi veya hakikatini arayan metafizik bir uğraş alanı değil. Sanat artık görselliği yanında, alımlama ile de bilgi üreten bir yöntem. Bu bağlamda sanatçılar, mevcut durumlar karşısında eleştirel tavır geliştiren ve yeni bir bakışla, bilgi ekonomisi içinde tartışma olanakları yaratan ...