Now showing items 1-3 of 3

 • GÖÇ, YOKSULLUK ve İNSAN HAKLARI 

  Kapitalizmin egemenliği altındaki günümüz dünyasında göç ve yoksulluk birbirini etkileyen iki güncel olgudur. Küreselleşen dünyada yoksulluk göçe, göç de yoksulluğa yol açmaktadır. Göçmenler kendi ülkelerinden yoksulluk nedeniyle göç etmekte göçtükleri ülkelerde bu sefer yoksulluk ve yoksulluğun bir türü olan yoksunluğa düşmektedirler. Göçmenler yeni ikametgahlarında sosyal dışlanma, şiddet, gettolaşma, marjinalleşme, toplumsal cinsiyet ayrımcılığı gibi bir dizi haksızlığa uğramaktadır. ...

 • "Sosyal Devlet Kapsamında Çalışma Özgürlüğü ve Çalışma Hakkının Değerlendirilmesi" 

  Authors:Bagceci, Hamide
  Publisher and Date:(Seçkin Yayıncılık, 2019)
  Sosyal ve ekonomik haklar, sosyal devletin gerçekleştirilmesinde büyük öneme sahiptir. Bu hakların amacı sosyal adaleti sağlamak, sosyal eşitsizliği azaltmak, toplum içinde yer alan zayıf ve güçsüz grupları korumak ve insanın onuruna uygun biçimde yaşamasını sağlamaktır. Bu bağlamda klasik haklardan farklı olarak sosyal haklar, devlete birtakım olumlu edimlerde bulunma görevi yükler. Nitekim 1982 Anayasası’nın 48’inci maddesinde herkesin dilediği alanda çalışma ve sözleşme özgürlüğüne sahip ...

 • Sosyal Hakların “Maliyet”i: Avrupa Sosyal Şartı ve Türkiye 

  Authors:Atasayan, Gözde
  Publisher and Date:(Kadir Has Üniversitesi, 2019)
  Bu çalışmada insan hakları ailesinin “üvey evladı” olarak görülen sosyal haklar, “hak temelli” bir bakış açısı ile ele alınmaktadır. Medeni ve siyasi haklarla karşılaştırıldığında, bu haklara ve onları hayata geçirecek koruma mekanizmalarına daha az önem verildiği görülmektedir. Bunun temel sebebi de, sosyal hakların ilk kuşak haklar olarak kabul edilen medeni ve siyasi haklardan farklı olarak “pozitif” nitelikte ve “maliyetli” olduğu iddiasıdır. Buna bağlı olarak da, bu haklar gibi hukuken ...