Now showing items 1-3 of 3

 • Film as a tool to rewrite history: New political cinema in Turkey 

  Authors:Paça Cengiz, Esin
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2010)
  In order to "construct" a national narrative, unsettling moments of Turkish history have been disavowed by the official discourse in Turkey. As a consequence, uneasy and therefore repressed knowledge of the past, which has not been appropriated as a part of the official discourse on national history, is finding its existence in cinematic representations. Along with the mainstream films in which the official discourses on history resonate, the growing interest in representing the past in cinema in ...

 • Fılm Noir'ın Türk sinemasındaki yapısal değişimi: Üç Tekerlekli Bisiklet ve Üç Maymun karşılaştırması 

  Authors:Tombul, Alper
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2019)
  Kara film, İkinci Dünya Savaşı öncesi ve sonrası ABD'de yaşanan sosyal, siyasi, ekonomik ve kültürel olayların bir sonucu olarak Hollywood sinemasında ortaya çıkmıştır. Tema olarak merkezine 'suç, ahlâk, etik, doğru-yanlış, iyi-kötü, varoluş, kimlik' gibi kavramları alarak, içinde bulunduğu düzene ve bireyin kendisine karşı eleştirel bir duruşta konumlanmıştır. Fransız eleştirmenler tarafından keşfedilen bu filmler birçok sinema akımından, felsefi düşünceden ve sinematografik gelişmeden etkilenmiş; ...

 • Türk sinemasında işçi sınıfı ve emek görünümleri 

  Authors:Azak, Eren
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2011)
  Bu çalışma, Foucault ve Althusser.in özne, iktidar ve ideoloji kavramlarından yolaçıkarak, Türk sinemasının tarihsel gelişimi boyunca üretilen filmlerde politik bir özneolarak işçi sınıfının ve emeğin görünümlerini çalışmayı amaçlamaktadır.