Now showing items 1-2 of 2

 • Yakın dönem Türk sinemasında varoşculuk ve yabancılaşma 

  Authors:Nas, İrem
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2013)
  20. yüzyıl insanının en büyük problemlerinden olan yabancılaşma sorununun, incelenecek yakın dönem Türk sineması örneklerinde varoluşçu felsefe açısından nasıl yorumlandığı, ne şekilde kurgulandığı ve akımın yabancılaşmayı gösterme bağlamında etkilerinin son dönemde yoğunluk kazanmasının nedenlerini ortaya koymak çalışmamın amacı olacaktır. Tez çalışmasının birinci bölümünde kavram olarak varoluşçuluk ve varoluşçu felsefe akımı içindeki yabancılaşma tanımlarına değinilecek, ikinci bölümde ...

 • Yerelkurgu, uyarlama, yeniden yapım: Yeşilçam döneminde bilim kurgu 

  Authors:Kaymaz, Özlem Tuğçe
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2013)
  Bu tez; 2000 yılı öncesinde çekilen Türk bilim kurgu filmlerinin yabancı bilim kurgu filmlerinin sadece yeniden yapımı ve uyarlaması olmadığını ve kendine has özellikleri ile yeni bir alttürün örnekleri olduğu hipotezini savunmaktadır. Türk Bilim kurgu filmlerinin kültürel etkiler ile yeniden yorumlanmış ve ?Yerelleştirilmiş? filmler olduğu hipotezi 1955- 1987 yılları arasında çekilmiş olan Türk bilim kurgu filmleri üzerinden analiz edilerek desteklenmiştir.