Now showing items 1-3 of 3

 • Maker movement’s effects on the democratization of design process 

  Authors:Çeliksap, Burcu
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2017)
  This thesis examines how Maker Movement democratizes the design process by focusing on technologies and tools used by Makers. The Maker Movement has formed by people from different social-economic groups gather to create new jobs innovate by accessing the open source tools of production. The discourse of the Maker Movement is on the political spectrum because of its contents such as knowledge exchange manufacturing using technology and tools ushering “the new industrial revolution.” (Anderson 2012) ...

 • Sanat ve sanat eğitimi anlayışını etkileyen bilgi teorileri ve politikaları 

  Authors:Kuru, Ali
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2014)
  Sanatın en ayırt edici özelliklerinden bir tanesi de, teoriyle kurduğu bağdır. Günümüzde sanat, salt estetik haz üreten seyirlik bir faaliyet ya da klasik felsefenin kesin biçimde ona atfettiği gibi duyulabilir olanın bilgisi veya hakikatini arayan metafizik bir uğraş alanı değil. Sanat artık görselliği yanında, alımlama ile de bilgi üreten bir yöntem. Bu bağlamda sanatçılar, mevcut durumlar karşısında eleştirel tavır geliştiren ve yeni bir bakışla, bilgi ekonomisi içinde tartışma olanakları yaratan ...

 • Shatttered Glass: Salinger's Postwar family saga 

  Authors:Enüst, Gülin
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2013)
  The cultural and social environment of postwar American period and this period?s effects on American family and individual are important themes which are necessary to understand how the values and ethics of the present day America were constructed. Being one of the most prominent authors of his time, J. D. Salinger provides the reader with a detailed and observational perspective about the Postwar American culture and family values with his fictional Glass family that appears in his books Nine ...