Now showing items 1-1 of 1

  • Türk ticaret kanunu ve Türk ticaret kanunu tasarısı'na göre ticaret şirketlerinin birleşmesi 

    Authors:Şimşek, Vildan
    Publisher and Date:(Kadir Has University, 2010)
    1980'li yıllardan itibaren dünya ekonomisi giderek hızlanan bir küreselleşme sürecine girmiştir. 19. yüzyıldan sonra şirket birleşmeleri giderek yaygınlaşmayabaşlamış, 21. yüzyılda ise adeta bir şirket varoluş tipi haline gelmiştir. Şirket birleşmelerine ilişkin olarak Ticaret Kanunu dışında birçok kanunda düzenlemeler bulunmaktadır. Çalışmamızda Türk Ticaret Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu Tasarı'sı açısından şirket birleşmeleri ele alınmakla beraber, mevzuatımızdaki diğer düzenlemelere de zaman ...