Now showing items 1-5 of 5

 • Cinema Has Split the Girl's Soul Into Pieces: Scrutinizing Representations of Women in Films From Turkey 

  Authors:Cengiz, Esi̇n Paça
  Publisher and Date:(University of Southern California, 2020)
  The 1980s in Turkey were marked by the emergence of new cinematic forms, including films dealing with issues regarding female subjectivity. This article argues that within the scope of an extensive body of films produced about women in the 1980s, Her Name Is Vasfiye, Aaahh Belinda!, How to Save Asiye, Ten Women, and My Dreams, My Love and You opened up a significant space for discussions about ideological constructions concerning images of women in cinema. By deploying reflexive and fragmented ...

 • Film as a tool to rewrite history: New political cinema in Turkey 

  Authors:Paça Cengiz, Esin
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2010)
  In order to "construct" a national narrative, unsettling moments of Turkish history have been disavowed by the official discourse in Turkey. As a consequence, uneasy and therefore repressed knowledge of the past, which has not been appropriated as a part of the official discourse on national history, is finding its existence in cinematic representations. Along with the mainstream films in which the official discourses on history resonate, the growing interest in representing the past in cinema in ...

 • Fılm Noir'ın Türk sinemasındaki yapısal değişimi: Üç Tekerlekli Bisiklet ve Üç Maymun karşılaştırması 

  Authors:Tombul, Alper
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2019)
  Kara film, İkinci Dünya Savaşı öncesi ve sonrası ABD'de yaşanan sosyal, siyasi, ekonomik ve kültürel olayların bir sonucu olarak Hollywood sinemasında ortaya çıkmıştır. Tema olarak merkezine 'suç, ahlâk, etik, doğru-yanlış, iyi-kötü, varoluş, kimlik' gibi kavramları alarak, içinde bulunduğu düzene ve bireyin kendisine karşı eleştirel bir duruşta konumlanmıştır. Fransız eleştirmenler tarafından keşfedilen bu filmler birçok sinema akımından, felsefi düşünceden ve sinematografik gelişmeden etkilenmiş; ...

 • Gözetleme kulesin'nden Mustang'e : 'kadınlar araf'ta!' : Türkiye sinemasında oluşan dişil dil 

  Authors:Şengül, Bensu
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2017)
  in this dissertation i try to answer the following questions: What are the constants for the manufacturing sector of Turkey in the last decade? What are the indicators that are changed within the manufacturing sector? To answer these questions i use Annual industry and Service Statistics dataset years from 2003 to 2014. i do exploratory and descriptive statistical work to analyze the structure of manufacturing sector. i do also use Pavitt Taxonomy a new methodology for Turkish manufacturing sector ...

 • Yakın dönem Türk sinemasında varoşculuk ve yabancılaşma 

  Authors:Nas, İrem
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2013)
  20. yüzyıl insanının en büyük problemlerinden olan yabancılaşma sorununun, incelenecek yakın dönem Türk sineması örneklerinde varoluşçu felsefe açısından nasıl yorumlandığı, ne şekilde kurgulandığı ve akımın yabancılaşmayı gösterme bağlamında etkilerinin son dönemde yoğunluk kazanmasının nedenlerini ortaya koymak çalışmamın amacı olacaktır. Tez çalışmasının birinci bölümünde kavram olarak varoluşçuluk ve varoluşçu felsefe akımı içindeki yabancılaşma tanımlarına değinilecek, ikinci bölümde ...